Home

English

Curriculum voortgang 
Onderstaand zie je het curriculum dat je gaat volgen

Het is veel theorie met veel praktijkopdrachten en het gaat 1 op 1.

Omdat alle onderdelen van het curriculum direct in de praktijk worden gebracht is het geen droge theorie en daarom erg goed te volgen.
Alle behandelde onderdelen dienen ingekleurd te worden.
   
Op dag 1 krijg je een technisch goed werkende computer die je gaat inrichten met Windows 10 Professional en andere software. 
Ook leer je wat partities zijn en hoe je na de installatie een image kan maken.
Terwijl  Windows 10 zich installeert wordt er uitleg gegeven over de onderdelen van het moederbord. 
Ook wordt er behandeld wat een router doet, hoe die te benaderen en hoe SSID en Wifi-wachtwoord in te stellen.
 
De 2e dag ga je een pc uit elkaar halen en weer in elkaar zetten. Ook wordt je geacht te weten wat de functie van elk onderdeel is.

Vervolgens worden de routerinstellingen behandeld en ga je met het MAC-nr en Ip adres via het netwerk met een Wake On Lan (WOL) tool op afstand een computer opstarten. 

Vanaf dag 3 of 4 kan je al met de opbouw van je website beginnen, welke door jezelf wordt aangepast, naargelang je vorderingen.

Zie het onderstaande curriculum.

SBB Beroepsonderwijs bedrijfsleven
Stichting Komp u ter Hulp (100092331) (certificaat)

ICT

ICT-beheerder (25189) (Niveau 4


Certificaat (Dutch) Komp u ter hulp (voorbeeld)
Met rapportcijfers voor de onderdelen op MBO-2-3-4-(5) niveauCurriculum Progress

Below you can see the curriculum that you are going to follow.
It is a lot of theory with many practical assignments and it goes 1 to 1. 
Because all parts of the curriculum are directly put into practice, it is not a dry theory and therefore very easy to follow.
All treated parts must be coloured.

On day 1 you will get a technically well-functioning computer that you will set up with Windows 10 Professional and other software. 
You will also learn what partitions are and how to create an image after installation.
While Windows 10 is installing, an explanation is given about the parts of the motherboard.  
It also discusses what a router does, how to access it, and how to set SSID and Wi-Fi password.

The 2nd day you are going to
disassembled a PC and put it back together. 
You will also be asked to know what the function of each component is, after which the router settings will be dealt with and you will use the MAC number and IP address to start a computer remotely via the network using a Wake On Lan (WOL) tool. 

From day 3 or 4, you can already start building your website, which will be adapted by yourself according to your progress.

You will receive a certificate showing which parts you have had. For each part you will receive a rating.
Although it is not an official school diploma, it gives an employer, or a school with a higher education, a good insight into your skills.


Certificate (English) Komp u ter hulp (example)

V 1e week  

 

V Overige reeds behandelde onderdelen

Other parts already treated
 

 

  Comptia A+ & Security  
 
Comptia A+ 901>
 
 
Comptia A+ 902>
 
 
IT Skills >>>>>>> 
 
 
Security
 
  Comptia technician  
  Comptia network  


Comptia A+ & Security.

 

  Assertiviteitscursus vrouwen/meiden in de ICT

Assertiveness course for women/girls in IT
 
 
Weerbaarheid tegen seksuele intimidatie

Viability to sexual harassment
 

 

  Basiskennis &
OS installeren

Basic Knowledge &
OS setup
 
V Bios Basic In en Output System 1
V Boot sequence/opstart volgorde CD/DVD eerst 2
V Windows 10 (7) install  3
V Sata drivers 4
V Drivers zoeken installeren, extraheren 7 zip etc.

Install driver search, extract 7 zip etc.
5
V Administrator inschakelen

Activate administrator
6
V Docunenten op D user

Documents on D user
7
V Documenten op D administrator 8
V I-tunes op D 9
V Overbodige bestanden verwijderen

Removing unnecessary files
10
V  Windows 10 installeren  ( + 5 t/m 10) Schijfindeling, Privacy instellingen

Install Windows 10 (+ 5 to 10) Disk layout, Privacy settings.
11
V Activatie W7 en W10 hashwaarde 12
V Schijfbeheer C verkleinen D maken

Decrease disc management C Reduce D
12A    
V Hyberfil sys (slaapstand verwijderen-delete sleep mode) 12B
V Wachtwoorden verwijderen

Delete passwords

12C

 

  Hardware theorie  
V Generaties computers 13
V BIOS en batterij,  geluidskaart, video

BIOS and battery, sound card, video, video
14
V Power supply (voeding) Geluidskabel op DVD

Sound cable on DVD
15
V Harddisk IDE master slave, jumpers 16
V Sata 7200 IDE 5200 t/m 17
V SCSI disks 10k-15k 18
V Moederbord en onderdelen

Motherboard and components
19
Processoren en geheugensoorten.

Processors and memory types.
20
  MS DOS course, batch file programming 21
  BurnInTest 22
  Elektra  Electricity  

 
Verschil Amerikaans en Nederlands elektra systeem

Difference American and Dutch electricity system
23
  Landenoverzicht en stekkertype

Country overview and plug type
24
  U= i x r 25
  Aardlekschakelaar, lekstroom, overige aarding.

Groundleakswitch, leakage current, other grounding.
26
  Van AC naar DC en waarom adapters

English
From AC to DC and why adapters
27
  Noodaggregaat (druppellader & brandstof)

Emergency unit (drip charger & fuel)
28
  Noodstroomvoorziening UPS (bios en save data)

UPS emergency power supply (bios and save data)
29
  Batterijen. Formaten en aanduidingen AA etc.

Batteries. Formats and indications AA etc.
30
  Praktijk Practice  
 V Computer geheel demonteren en hermonteren

Disassemble and remount the computer completely
31
  Bios flashen 32
  Image maken en terugzetten
Create and restore image
33
  Partioneringsoftware en Klonen 34
  Processor upgraden (CPU) 35
   Harddisk kopieren met image en part. software

Copy harddisks with an image, creating partitions
36
  Harddisk data schredden, erase 37
  Data veilig stellen 
Securing data
 
  Steganografie
Voorkomen dat data en/of vertrouwelijke gegevens worden verstopt in een afbeelding en het bedrijf worden uitgesmokkeld

Counteracting the dissemination of data via photos
38
  Data veilig stellen. 
Rechten beheer overnemen


English
Secure data.
Take over right management
39
  Virtule USB stick 8.1 configureren

Virtual USB flash drive configuration 8.1
40
  GPT disk  bestanden kopieren naar MBR disk / NAS

Copy data from GPT disk toMBR disk/NAS
41
  GPT naar NTFS converteren

Convert GPT ro NTFS
42
  Convert Dynamic Disk to Basic Disk without Data Loss 43
  Harddisk testen, fouten en gewerkte uren.

Harddisk testing, errors and hours worked.
44
  Netwerk  Network  
 

 


Van wie is het internet?

ISOC, Infrastructuur

Verrekening, abonnementen FUP

Kabel, koper, glasvezel

From who is the internet?
ISOC, Infrastructure
Settlement, subscriptions FUP
Cable, copper, fibreglass
45 
  Router benaderen, instellingen

Router approaching, settings
46
  Manual opzoeken van type en inlog ip achterhalen.

Search manual for type and login ip.
47
  ISDN hernoemen en Wifi beveiligen

Rename ISDN and secure Wifi
48
  Wake on lan. Mac en IP. Magic package Intranet 49
  Functioneel netwerkontwerp met firewall, server en clients opstellen en uitwerken

Creating and developing functional network design with firewall, server and clients

50
  Hubs 51
  Power over LAN 52
  Repeaters 53
  Netwerkprinter installeren en configureren.

Install and configure a network printer.
54
  Netwerkkabel maken en doormeten

Create and testing a network cable.
55
  NAS externe harddisk, andere pc in netwerk benaderen
Bestanden delen.

Approaching the external hard disk (NAS) or to a networked PC
Share files.
56
  Raid 1-5 & SCSI technology 57
  Vlan  OSI 58
  IPv6 Manual and test 59
  Binair 60
  Thin Clients  
  Thin Clients Windows 7 en 10 61
  Virtual disk, Reboot restore, Returnill, Windows steady 62
  Ubuntu with thin clients (3 users) 63
  Ubuntu with Win7 transformation pack 64
  Ubuntu thin clients 65
  Portfolio, website   
   Creating a website in HTML 5 Portfolio 66
  Mail  
  Mail client in Outlook & Thunderbird  67
  Vista Windows Mail to Windows 10 in Thunderbird 68
  Outlook Express mailfolders (XP) to Thunderbird.  69
  Windows mail to Live mail. Vista to Win7 70
  Outlook configuration. PST files  71
  Server 2016, Exchange mailserver 2016  
 V Creating room for 1 Server and 2 users (employees, cals) 72
 V Installing Server 2016 73
 V Raid drivers 74
 V Installing Active Directory, DNS and DHCP to Create a Windows Server 2012 Domain Controller 75
 V Adding Windows 10 Computers to a Windows Server 2016 Domain 76
 V Block users from installing or running programs in Windows 10/8/7 77
 V  Installing Office 2016
( Outlook)
78
 V Setup Exchange mailserver 2016
79
 V Configuring Outlook 2016 on Server and communicating with 2 users 80
 V  Maximum mail size instellen 81
  Enable Multiple RDP Sessions in Windows 2016 82
  Setup Remote Desktop Services. Server and Windows 10 83
 V Using VNC, Teamviewer 84
  Wakeup On Lan (WOL). Server and domaincomputers. 85
  Router configuration. Port forwarding-triggering 86
  Check whether a wake up lan computer really start, using internet-connected cameras 87
  Bios settings Server, automatic start and shutdown 88
  Mirror, raid 1-5  89
  Raid configuration and Cryptolockers  90
  Basic and dynamic disks 91
     
  Troubleshooting   
  Netflix won't work
Uitzending gemist, GTST en/of Netflix werkt niet (Silverlight) 
En andere problemen
92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bladwijzers
Weerbaarheid tegen seksuele intimidatie

Vista Windows mail naar Windows 10