Home

Meer ANBI gegevens, jaarstukken etc.

 

Naam en Zetel

Artikel 1
1.    De stichting draagt de naam: Stichting Komp u ter Hulp.|
2.    Zij heeft haar zetel in de gemeente 's-Gravenhage.


Doel

Artikel 2
1.    De stichting heeft ten doel
  a.     het bevorderen van een volwaardige deelname aan de Nederlandse samenleving van maatschappelijk kwetsbare groepen zoals minderheden, jongeren, vrouwen op het gebied van cultuur, onderwijs, werkgelegenheid en andere gebieden alsmede het inzetten van personal computers (PC's) als middel om armoede te bestrijden;

 

Volledige statuten