Meer ANBI gegevens, jaarstukken etc.

Strategie & risico-analyse

Punt van zorg blijft het gebrek aan financiering vanuit het reguliere onderwijs.

Ondanks de enorme bedragen die er omgaan in het MBO, is het grote gebrek aan kennis en eigentijds materiaal op die scholen een bron van zorg.

We moeten ook constant blijven waken om niet misbruikt te worden.
Zoals bij MBO's die niet optimaal functioneren, terwijl wij de leerlingen wel naar een hoger niveau opleiden, maar daar niets voor krijgen.
Het MBO krijgt voor 1.000 uur les 7.600 euro, en voor de BOL uren dat ze bij ons stage lopen krijgen we helemaal niets.
Scholen die dan ook nog onze (andere) cursisten niet objectief willen beoordelen om ze naar een passend niveau door te laten stromen hoeven bij ongewijzigd beleid. dan ook niet op stageplaatsen te rekenen.

Sinds het schooljaar 2017-2018 is er wel een mogelijkheid om een vergoeding te krijgen voor BBL banen.
We laten BOL stagiaires dan ook niet meer instromen, maar alleen nog maar BBLers.

Ministerie van OCW (@MinOCW)
21-05-14 17:54
In 2013 ontvingen mbo-scholen € 7.600 per student. 
Totaal aantal mbo-studenten: 495.215:

 

 

Omdat Komp u ter hulp geen echt effectief verdienmodel heeft om inkomsten te genereren via de cursisten / stagiaires blijven we grotendeels afhankelijk van giften.
Ook de regio investeringsfondsen bieden vanwege de in te brengen co-finaciering (2/3) geen ruimte.
Dat komt neer op zelf 67 cent investeren om 1 euro te kunnen krijgen.
Gelukkig krijgen we van Binnenlandse Zaken nog steeds hardware die we na refurbishing / upgrading te gelde kunnen maken, met daarnaast de reparaties van particulieren, om ook daar een deel van de kosten te kunnen dekken.


Ictu