Home 

Meer ANBI gegevens, jaarstukken etc.

24 aug. 2017


Privacy beleid

 


1. 
Deze website installeert geen cookies en bevat ook geen Dbase van klanten, cursisten of stagiaires met hun gegevens.

2. Komp u ter hulp, hierna te noemen de stichting. zal geen persoonsgegevens aan derden verstrekken zonder voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling.

3. Wijzigen / verwijdering van Persoonsgegevens
U mag de gegevens die de stichting over u heeft verzameld op elk moment inzien en laten corrigeren. U heeft het recht de stichting te vragen daarvoor in aanmerking komende persoonsgegevens te verwijderen of af te schermen.
De stichting zal binnen een maand op een verzoek tot verwijdering beslissen en zal bij het bekend maken van haar beslissing u informeren in hoeverre door de eventuele verwijdering het gebruik van de diensten wordt beperkt of verhinderd.

4. Beveiliging
De stichting spant zich naar redelijkheid in om haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en treft hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen.

 5.
Vragen en verzoeken
Als u vragen of verzoeken heeft over het privacy-beleid dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen.
Mail naar info@komp-u-ter-hulp.nl

Vanaf 25 mei 2018 geldt de AVG. 
En daar wordt niet AntiVrusGrisoft mee bedoeld.
Dat staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Komp u ter hulp zet geen cookies via de website(s).


Toch zijn onze websites beveiligd  met SSL certificaten, herkenbaar aan het slotje.We houden alleen de gegevens bij van onze cursisten en stagiaires. 
Voor- en achternaam
Adres
Telefoonnr.
E-mailadres
Geboortedatum en plaats
Burgerservicenummer (BSN)


En dat alleen voor de communicatie met de betrokkenen zelf, de school of het UWV en andere instanties.
De gegevens zijn alleen inzichtelijk voor het bestuur.
Voor publicatie van foto en filmmateriaal  op bijvoorbeeld de portfolio's (websites) moeten de ouders/verzorgers van minderjarigen (onder de 16) toestemming geven.

    

 

En ook op de websites van onze cursisten zal men geen NAW gegevens vinden.
Je zal maar naar tevredenheid ergens werken en dan zitten je gegevens ineens in de kaartenbak van zo'n malafide recruiter en komt de werkgever vragen of je soms een andere baan ambieert.

"Vanwege mijn cyber security beleid worden mijn NAW gegevens niet direct op deze site gepubliceerd."