Home

 Aliya English only (Almelo, was able to stay with a girlfriend in The Hague, who is following the same education) was offered work after 5 weeks of training thanks to her website.
The American company installs and sells data cabinets.
And has a huge hall in Almelo to serve the European market.
At 10 minutes travel distance from her home in Almelo.
It is exemplary for the great shortage of IT professionals.
Komp u ter hulp is probably also the only one in the Netherlands that offers IT education in English at this level.
More about the training
 
Aliya Engelstalig (Almelo, kon logeren bij een vriendin in Den Haag, die dezelfde opleiding volgt) kreeg na 5 weken opleiding al werk aangeboden dankzij haar website.
Het Amerikaanse bedrijf installeert en verkoopt data cabinets (patch kasten)
En heeft een enorme hal in in Almelo ingericht om de Europese markt te bedienen
Op 10 minuten reisafstand van haar huis in Almelo.
Het is exemplarisch voor het grote tekort aan ICT-ers.
Komp u ter hulp is waarschijnlijk ook de enige in Nederland, die op dit niveau ICT onderwijs in het Engels aanbiedt.
Meer over de opleiding

Aliya websiteThey are desperately looking for people with IT talent.
That requires a very special way of thinking.

Ze zijn wanhopig op zoek naar mensen met IT talent.
Dat vereist een hele aparte denkwijze
Whatsapp uit Amerika.