Home 

Win8 Bootable USB rescue stick

English

NederlandsEen
Windows 8  bootable usb stick maken. 
Ook geschikt voor XP-Win 7 &10

Je kan met die stick een virtuele Windows 8 opstarten als je OS is gecrasht.
De netwerkkaart wordt automatisch geÔnstalleerd, zodat je verbinding kan maken met een NAS om de bestanden veilig te stellen. 

 

Als een Windows 8 machine niet meer wil opstarten kunnen we wel controleren of de machine technisch goed werkt, maar aan de software zelf beginnen we niet meer. Of we proberen, als we met die USB stick de computer op kunnen starten, met de System tools, het OS weer vanaf de harddisk te laten werken.
Die system tools kan je via de startknop vinden.
Is en blijft het een OS probleem, dan zetten we er Windows 10 Professional op.

Maar eventuele belangrijke bestanden moeten dan wel van die harddisk overgezet kunnen worden.
Je kan dan ook nog met een GPT schijf (Guide Partition Table) te maken hebben en die kan je niet zomaar in een dockstation uitlezen. Want die schijf heeft geen partitie(s) met een letter zodat Windows die partitie(s) niet als zodanig zal herkennen.
Je kan proberen die schijf weer om te zetten naar een NTFS maar dan ben je ook direct al je bestanden kwijt. Er zijn wel mogelijkheden om die bestanden te behouden tijdens een conversie van GPT naar NTFS maar dat blijft toch altijd een risicovolle bezigheid. Als we de machine op zouden kunnen starten met een Bootable Windows-8 of 10 USB stick, dan zouden we die bestanden op de NAS kunnen zetten en na installatie van Windows 10 weer terug op de D:\ kunnen zetten.


Het onderstaande is alleen informatief
Want je kan je al die moeite besparen met de kant en klare ISO's voor een opstartbare  USB stick.

Info

Je hebt een USB stick van 2 gb minimaal nodig.
Je hebt de originele ISO nodig van Windows 8 
De 90 dagen versie RTM 9200.16384
Je  kan die iso extraheren naar een gewone map met 7-zip.
Ook moet je controleren of de BIOS wel virtueel enabled is.
Dan moet je Win8PE  SE (2014)downloaden want daar is deze gebruiksaanwijzing voor geschreven.
Die werkt ook alleen maar met die 90 dagen versie RTM versie 9200.16384
En die zal je niet zo gemakkelijk vinden.
Vandaar die kant en klare ISO's

 


Niet noodzakelijk maar wel handig is een virtuele pc. (VM = Virtual Machine)
Standaard start Win8PE de VM op om te controleren of alles naar behoren werkt.

VM machine downloaden. 
Je ziet op die webpagina;  Windows, Linux 32 bits en Linux 64 bits
Download de Windows versie
Installeer de Virtual Machine
Unzip Win8pE en start dat programma met de setup file; 80-Builder.exe

Accepteer eventuele waarschuwingen

Klik op Source en dan op Source Directory.Browse naar de map met die geŽxtraheerde ISO files en klik op OK.
Klik op de knop Script.
Standaard is het mogelijk om van een gecrashte PC de schijven te benaderen en de bestanden naar een NAS of andere externe schijf over te zetten.

Wil je een USB stick speciaal voor je eigen computer dan kan je allerlei extraatjes toevoegen
In de optieboom staat links Drivers en klik op +
Je kan dan kiezen voor Original display en Audio.
Dan heb je gelijk de juiste resolutie in plaats van de standaard (mindere) resolutie.
Klik ook op Main configuration en controleer of keyboard op auto staat.
Heb je een anderstalige computer of notebook met een speciaal toetsenbord, klik dan ook nog op Host OS en Save

Je kan meerdere onderdelen mee laten nemen.
Klik nu bij Components op +
Selecteer Bittlocker als je versleutelde bestanden denkt tegen te komen.

Je kan ook nog Paint aanklikken als je dat wil.

Klik op de grote blauwe Playknop rechtsboven en dan is het gewoon wachten.Als alles goed is gaat, dan start daarna de VM automatisch op.
Dan weet je zeker dat het tot zover goed is gegaan.
Nu gaan we de USB stick inrichten.
Klik linksonder bij Write Media op de optie Copy to USB device in dat linkse veld

 

Zorg ervoor dat de juiste driveletter van de USB stick rechts is geselecteerd om te voorkomen dat de verkeerde partitie wordt overgeschreven.


Standaard staat er al bestandssysteem Fat 32 aangeven.

Klik dan op Copy to USB in het rechter veld

Click op Yes en OK om eventuele nog aanwezige bestanden over te laten schrijven.

Klik dan op OK. Hou er rekening mee dat het nogal wat tijd kan kosten.

Je kan meerdere USB sticks achter elkaar maken door een andere in de computer te steken en dan weer op die Copy to USB klikken

 


PC opstarten.

Je moet er wel voor zorgen dat de BIOS zo is ingesteld dat die USB stick als eerste wordt herkend. Of je selecteert een boot optie met F12 of zo.

Nu kan het voorkomen dat je een UEFI BIOS hebt of andere opstartbeveiligingen en dat wil nog wel eens lastig zijn.
Je kan in ieder geval proberen om in die UEFI de optie opstartbeveiliging uit te schakelen. (Legacy, AHCI enabled)
Maar over het algemeen lukt het wel om de meeste PCs en Notebooks met die USB stick op te starten.


Je kan dan de juiste bestanden vinden die bewaard en overgezet moeten worden.
2 manieren om bestanden over te zetten.

1) Een USB stick of een harddisk in een Dockstation.
2) Via het internet naar een NAS of een andere computer.

Via het internet gaat sneller.
Klik linksonder op die startknop en dan op network.

Ga dan in het vak staan met network.
Type daar het ip-adres met 2 backslashes en eventueel D.
|\\192.168.1....\D

Als er een gebruiker en wachtwoord wordt gevraagd, terwijl er geen wachtwoord van toepassing is, dan type je maar iets willekeurigs in, en dan lukt het over het algemeen wel.

English

Create a Windows 8 (XP-Win7) bootable USB stick  
Also usable for XP, Win 7 & 10

You can start a virtual Windows 8 with that stick if your OS is crashed.
The network card wil be automatically installed, so you can connect to an NAS to save the files.

If a Windows8 machine doesn't boot, we can check if that the machine technically works. In case of a softwareproblem, it's time for windows 10.
When it's possible to start from that USB stick, you can find some system tools, by using the start button, for attempting to restart from the harddisk again.
But any important files must be transferred from the hard disk to the NAS or to an external harddrive.

Maybe you got a GPT disk (Guide Partition Table ) which you can not  read when you put it in a docking station, because it has no letter designation. So Windows won't recognize the partition. 
You can try again to convert the disk to NTFS , but  all the files shall be lost.
There are opportunities to make a conversion from GPT to NTFS without data loss, but it always remains a risky activity.
If we could start the Windows8 machine with a Bootable USB stick, then we can save the files on the NAS and after a new installing of Windows 7 back to  D:\

The following is for information purposes only
Because you can save yourself all that trouble with the ready-made ISO's for a bootable USB stick.

Info
You need a USB stick of 2 gb minimum.
You need the original ISO of Windows 8†
The 90 days version RTM 9200.16384
You can extract that iso to a normal folder with 7-zip
You also need to check if the BIOS is virtually enabled.
Then you need to download Win8PE-SE (2014) because that is what this manual is written for.
It only works with the 90 days version RTM version 9200.16384
And you won't find that DVD easy.
That's why those ready-made ISO's are available

 

Not necessary but handy is a virtual machine. (VM = Virtual Machine) Standard Win8PE start the VM automatically to check if everything is working properly

Download the Windows version and
install the Virtual Mac hine

Unzip Win8 PE and install the program with the setup file; Builder.exe80

Accept the security warnings

Click Source and then click Source Directory.Browse to the folder containing the extracted ISO files and click OK .
Click the Script button .
By default , it is possible to approach the disks of a crashed PC and to copy the files to a NAS or an other external drive.

If you want a special USB stick for your own computer then you can add all kinds of extra's
See the option tree in the left and click on Drivers +
You can then choose Original Display and Audio .
Then you are right the correct resolution instead of the standard ( lower ) resolution .
Also, click Main configuration and make sure that Auto is selected for the keyboard.
Do you have a foreign language or notebook computer with a special keyboard , click also on Host OS and Save.
Choose Multiple components
Now click on the + Components

Select Bittlocker for encrypted files

You can also select Paint if you want.

Click on the big blue Play button top right and then just wait (30-45 minutes)

 
If everything goes well , then the VM will start automatically .
You can be sure that it is so far gone well.

Now we make a bootable USB stick. Click left below, on Write Media for the option Copy to USB device in the left field.


 

 

Make sure the right drive letter of the USB stick is selected
to avoid the wrong partition shall be overwritten.

The stadard selection is the Fat 32 file system.

Then click on Copy to USB in the right field

Click Yes and OK when you will be warned that the stick will be formatted.

Then click on OK. Please note that it costs some time

When you get the error; Robocopy is stopped working, you need to install the hotfix for Windows 7

You can make several USB sticks after each other.
Stab another USB stick in the computer and click again at

With changing from 32 to 64 bits, you must load the other iso and start from the beginning. It  takes 30-45 minutes

PC boot 
You must make sure the BIOS is set that the USB stick is recognized first. You can also try to select a boot option such as F12 or so .

It can happen that you have a UEFI BIOS or other boot protection, and that is sometimes not easily to bypass. (Legacy, AHCI enabled)
You can at least try to disable the Startup security option in the UEFI
But you will be succeed to most PCs and Notebooks with the Win8 USB stick to boot.  

You can then find the right files to save and transfer.
2 ways to transfer files.

1) A USB stick or a hard disk in a Dockstation.
2) Via the internet to a NAS or another computer.

Via the internet goes faster.
Click on the start button at the bottom left and then on network.

Then enter the box with network.
Type in the ip-address with 2 backslashes and possibly D.
|\\192.168.1....\D

If a user and password are asked, while no password is applicable, you type in something random, and then it generally works.