Once you stop learning, you start dying
Albert Einstein   

Girlsday in Den Haag leeft niet bij Haagse basisscholen

Programma Girlsday 2016 bij Komp u ter hulp

Laats bijgewerkt 13 april 2016 

Een hele rits uitnodigingen verstuurd en tot nog toe niet één reactie. 
Ze hebben niet eens het fatsoen om te reageren met een antwoord in de trant van: 
Hartelijk dank voor de uitnodiging, maar...  
Echt helemaal niks, nada.

Update: toch nog ééntje.

Zou u ons van de mailinglijst willen halen?
.......................
Interim directeur
Mariaschool

14 april blijkt niet echt handig te zijn, want de papieren versie van de Cito toets vindt plaats op dinsdag 19, woensdag 20 en donderdag 21 april 2016.

Maar met onze taalsite met 
en nog meer oefeningen voor taal en Citotoetsen lopen ze die dag razendsnel weer in en komen ze zelfs op voorsprong.

Het aantal uitnodigingen was inmiddels uitgebreid van 27 naar 44 scholen. Maar helaas.Als je de meisjes zelf vraagt, dan is er animo genoeg, maar de scholen zelf werken, tot nog toe, niet echt mee.
Geen wonder dat er maar 5% vrouwen in de ICT werken.

Het lijkt er op dat de verregaande (alfa) feminisering in het basisonderwijs een nadelig effect heeft op de ontwikkeling van bèta meisjes.
Er moet meer nadruk komen te liggen op techniek en praktische vaardigheden.Duidelijk is te zien dat in het primaire onderwijs (PO) het aandeel vrouwen van 2012 tot 2014 is gestegen 
van 85% naar 87%. Er blijkt een causaal verband te zijn tussen het aantal mannen voor de klas, eigenlijk meer het gebrek daaraan, en jongeren die later (niet) voor techniek kiezen.

En dan kan Neelie Smit Kroes de blaren op haar tong kletsen om ICT bij meiden te propageren, maar er is weinig voortgang te bespeuren.

Met alle inspanningen van VHTO ten spijt.

Echt leven doet Girlsday niet op die Haagse scholen
Basisscholen 152 
Middelbare scholen 63
Totaal 215 scholen

Deelnemers in Den Haag
Scholen 10  (4,65%)
Waarvan 4 in het basisonderwijs (1,86%)
Bedrijven 9

Omdat Girlsday op een schooldag is (donderdag) hebben we de medewerking van de scholen nodig. 

Misschien moeten we die Girlsday in Den Haag maar op zaterdag houden. Dan kunnen we de meiden zelf uitnodigen en hebben we de medewerking van die scholen niet nodig.

 De verstuurde uitnodiging

Stichting Komp u ter hulp
Piet Heinstraat 42
2518 CJ Den Haag
Tel. 070-212.70.93

Geachte dames en heren,

Donderdag 14 april doen we weer mee met Girlsday.

Een jaarlijks terugkerend evenement waarbij technische bedrijven hun deuren openen om jonge meiden te laten zien wat bètatechniek inhoudt.
In de hoop dat meer meiden voor techniek kiezen.

12-14 meiden krijgen bij ons de kans hun laptop of computer opnieuw in te richten onder deskundige begeleiding en dat kost ze helemaal niets.
De vraag is dan ook of u 12-14 toekomstige topvrouwen heeft die van onze aanbieding gebruik willen maken.
Broodmaaltijd etc. wordt door ons verzorgd.

Als ze zelf geen computer of laptop hebben, dan mogen ze die van een ander meenemen.

Met vriendelijke groet