Home

 

Komp u ter hulp    Jaarverslag 2014

 

 

  

 

    

    

 

Komp u ter hulp helpt ICTers zich te verheffen boven de kansloze grauwe middelmaat. Meer...

Ons 5e jaarverslag online

Ondanks de crisis en alle bezuinigingen is het weer gelukt om het jaar positief af te sluiten.

Wat hebben we gedaan in 2014?
We hebben ons lesprogramma zo aangepast dat MBO stagiaires na 6 maanden stage bij ons minimaal 2 jaar over kunnen slaan. 
Dan heb je natuurlijk ook nog van die meiden die dat in 3 maanden leren en gewoon het héle MBO overslaan.

Verder hebben we ons bezig gehouden met het voorbereiden van HBO 21 plus-testen zodat de mogelijk wordt geboden in te stromen in HBO Business IT, en management.

Eerst werkten we nog met 180 dagen trial versies van Server 2008, 2012 en Exchange mailserver. Maar dankzij de donaties van het Oranje Fonds en Fonds 1818 hebben we de servers kunnen upgraden en de originele software aan kunnen schaffen. Daarnaast hebben we de kosten kunnen betalen, die gemoeid waren met het voorbereiden en afnemen van die 21 plus testen. 

Zoals altijd heeft het weer meer gekost dan verwacht. 
Het zijn dan ook de kosten voor lesboeken, economie, maatschappijwetenschappen, OV abonnementen, grafische calculatie-machines, 21 plus examens, inzet van betaalde studenten voor bijlessen economie etc. die er behoorlijk inhakken. Omdat het jongeren betreft die buiten het reguliere systeem vallen, moeten we ze alles geven wat ze nodig hebben, wegens gebrek aan eigen middelen. 
Daar krijgen we dan wel hun inzet en resultaten voor terug.


Dan hadden we ook nog de migratie van XP naar Windows 7. 

Hoewel we nog steeds 1 XP machine aanhouden.

Met de extra inkomsten vanwege de verkoop van afgeschreven apparatuur en de werkzaamheden voor andere non profit organisaties, hebben we het jaar zonder tekorten kunnen afsluiten.

Gede apparatuur van Ictu (Binnenlandse Zaken). 
Klik op een foto voor vergroting

 

Wat gaan we doen in 2015?
We blijven jongeren ondersteunen met het aanleren van net dat extra, dat onze lesstof naadloos blijft aansluiten met wat er thans in het bedrijfsleven aan hard en software wordt gebruikt. 
Om de diverse domeinen van onze servers uit elkaar te houden hebben we een core-switch aangeschaft en ons bedrijfsnetwerk aangepast.

De jongeren in opleiding leren computers te configureren met Windows 7 en 8 en houden zich bezig met herstel. Verder leren ze Servers met Server 2008, Server 2012 en Exchange mailserver te configureren
Daarmee vergroten ze hun kans op een baan of stromen ze door naar een hoger niveau.
Nu gebleken is dat veel jongeren door demotivatie het reguliere onderwijs verlaten zonder diploma, gaan we meer inzetten op de voorbereiding en de examens van de HBO 21plus test voor Business, IT en management. .
Het gaat dan hoofdzakelijk om Havisten en MBOers van 20 jaar en ouder die inmiddels uit het reguliere onderwijs zijn gevallen en geen HAVO of MBO-4 diploma hebben om door te kunnen stromen naar werk of naar het HBO. 

Financiële middelen-exploitatie
Het door OCW ingestelde nationale investeringsfonds voor de private samenwerking van techniek en MBO, en de subsidieregeling praktijkleren zijn voor ons, als ICT leerwerkbedrijf, geen doelmatige instrumenten om MBOers een betere aansluiting te laten hebben met de vraag vanuit het bedrijfsleven.
We moeten het dan ook nog steeds hebben van de verkoop van heringerichte machines en fondsen zoals het Oranje Fonds en Fonds 1818.


We krijgen nog steeds geen enkele vergoeding voor het feit dat we die MBOers begeleiden. Maar ook daar komt hopelijk een eind aan, nu het besef doorsijpelt dat het zo niet langer kan en technische bedrijven op een (marginale) toekenning moeten kunnen rekenen. 
Maar vreemd genoeg

Vlottende activa. Verkoopvoorraad.
De totale voorraad vertegenwoordigt een waarde van € 59.940,-

Vlottende activa, verkoopvoorraad 31-12-2014

 De balans ziet er dan als volgt uit;

Door het af mogen schrijven van een fiks gedeelte van onze langlopende financiering in de vorm van een gift kunnen we 2014 afsluiten met een positief resultaat.

Dit is ons 5e online verslag
Sinds 1 jan. 2014 worden Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI's) verplicht hun verslagen en andere relevante gegevens online te publiceren.
Bij deze dan....

 

 

 

  

 

 

Server 2012 Exchange Mail 2013

Meer over Server 2012 Exchange Mail 2013

Waar Cheska nog maar weinig problemen mee heeft

Meer over Cheska

Stagiaires MBO-3 leren server 2008 en daaropvolgend server 2010 en 2012 te installeren met daaraan gekoppeld Exchange mailserver 2010

Inmiddels is dat server 2012 en Exchange mail 2013 geworden

Superior installation techniques prevent a lot of problems

Met de verworven kennis streven we ernaar dat onze stagiaires de 3e klas van MBO-3 mogen overslaan en direct doorstromen naar MBO-4, maar dan wel met een BBL baan. 4 dagen werk en 1 dag school.

2010

Piet Heinstraat, Elandstraat

 

Guntersteinweg Moerwijk

2009

 

Paviljoen kinderboerderij Jacobahof


Op jacht naar een locatie!

We hebben zelfs overwogen geheel ondergronds te gaan.

2008Jarenlange inspanning beloond met Piet Vink prijs

De Vereniging van Oud-Gemeenteraadsleden van Den Haag heef Komp u ter hulpde Piet Vink-prijs 2008 toegekend

2007

Ken je de opvallende etalage van Buurtpunt 34 in de Weimarstraat? Dat met die creatieve tralies voor de ramen? Wat gebeurt daar nu eigenlijk?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je ziet er wel lichten branden en pc-schermen aan staan, maar wat gebeurde er tot nu toe? Niets, volgens Ton Mertens. Hij vertelt: 'Zolang het al open is (mei 2004) had het er hier al niet uit moeten zien. Verveloos, versleten vloerbedekking etcetera. En kijk eens, alles is gloednieuw en staat keurig in de verf. Dat klopt natuurlijk niet. Hier is echt nog   niets gebeurd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daar komt nu verandering in'. En zoals ik Ton ken van Komp U ter hulp gaat de beuk erin. Hij zet zich al jaren in voor het pc-bezit en -gebruik bij jongeren en minder bedeelden om zo hun tijd nuttig te kunnen laten besteden. Op die manier heeft hij nu al enkele honderden gebruikte pc's in de armste buurten van Den Haag geïnstalleerd. Komp-u-ter-hulp heeft door haar inspanningen als liefdadigheidsorganisatie van Microsoft dan ook inmiddels officieel een MAR erkenning waarmee bijna gratis  Office XP en Works op de pc's mag worden geïnstalleerd. En met zijn opvallende brommobiel bedient hij heel digi-arm Den Haag. Zijn plannen liegen er niet om. De fraaie ruimte gaat straks gebruikt worden door iedereen die maar wat wil betekenen in de maatschappij en er met de computer aan de slag wil.

 


De eerste vrijwilliger Ahmed Aharouil die tot voor kort niets van computers af wist heeft in de tussentijd dat Ton en ik aan de praat zijn alle pc's op een enkele na werkend kunnen krijgen op het nieuwe netwerk. 'Dan kan de deur open', zegt Ton geestdriftig en voegt de daad bij het woord. En de eerste bezoekertjes nemen al direct plaats. En daarmee opent hij voor Komp u ter hulp de deur naar een nieuwe toekomst. Een toekomst die ook dit deel van de Weimarstraat zal doen opleven. HAGAZ!NE is erbij en houd je op de hoogte.


 

2005

Toen je voor een brommobiel nog geen parkeergeld hoefde te betalen in Den Haag

 

2003
Zoals zoveel projecten beginnen.
Aan de keukentafel.