Home

 

Jaarverslag 2016

 

We blijven jongeren ondersteunen die een carrière in de ICT ambiëren.
En h
ebben nu 12 cursisten in opleiding. 
Stagiaires van praktijkschool tot MBO-4.

3 5 jaar overslaan bij Zadkine-Albeda

Met sept van MBO-1 naar 2e klas MBO-3 en direct daaropvolgend in januari van hetzelfde schooljaar naar MBO-4


Via het UWV vanaf MBO-1 niveau t/m Havo 5 die bij- of omscholing behoeven voor werk in de ICT.Stagiaires op MBO-3 niveau die MBO-4  niet (meer) willen volgen en opgaan voor de 21 plus test voor het HBO.

Per 1 jan. 2017 bestaat het project Komp u ter hulp 14 jaar
Alles is er op gericht om het vaak veel te lange opleidingstraject drastisch in te korten.


Cijfers 2016

 

Wederom is het gelukt om met het toch wel krappe budget het jaar toch weer positief af te sluiten.