Home

Jaarverslag 2017

Per 1 jan. 2018 bestaat het project Komp u ter hulp 15 jaar

We blijven jongeren ondersteunen die een carrière in de ICT ambiëren.

 

Zelfs zonder enige kwalificatie naar ICT-MBO-4
    

   

Voor (te) veel jongeren is het gangbare traject VMBO of Praktijkschool en dan MBO-2-3-4.Tot 18 jaar is het MBO "gratis".
Met MBO-3 zijn ze 18 jaar en zal het schoolgeld en de boeken betaald moeten worden.
Maar met MBO-2 en 3 gaan ze wel 5 jaar later werken en zullen de ouders ook het levensonderhoud moeten betalen.
Met VMBO-t mogen ze gelijk naar MBO-4
Hieronder het overzicht van de meerkosten die ouders moeten betalen, vanwege dat lange traject, ten opzichte van VMBO-t.


   
En daarnaast nog de schoolkosten zelf van OCW.
   


En dat afgezet tegen de kosten van een opleiding bij Komp u ter hulp, met daarbij nog eens een Ervaringscertificaat Verworven Competenties (EVC)Een EVC wordt opgesteld door EVC specialisten en die bepalen het niveau van de persoon waarmee die dan eventueel kan doorstromen naar een hogere opleiding.
Dat staat gelijk met een diploma.

Cursisten van Komp u ter hulp krijgen over het algemeen een MBO-3 kwalificatie.
Waarmee ze door kunnen stromen naar ICT beheer MBO-4.
Met zo'n MBO-3 EVC ben je dan ook toelaatbaar voor MBO-4


Met sept van MBO-1 naar 2e klas MBO-3 en direct daaropvolgend in januari van hetzelfde schooljaar naar MBO-4

 

3 5 jaar overslaan bij Zadkine-Albeda


Helen

Was werkloos, ondanks haar  Havo-5 en 8 jaar administratieve werkervaring.
Dat is tegenwoordig een ruim beroep.
Oftewel: veel aanbod voor een beroep dat steeds meer geautomatiseerd wordt.

In 4 maanden om- en bijgeschoold, middels een UWV scholingsvoucher, naar
ICT beheer MBO-3-4 niveau 
Heeft zich uitgebreide kennis van IT-beheer eigen gemaakt, en is tevens in staat om administratieve werkzaamheden te verrichten (SAP en BAS)
Ze vond werk via qiss-it  
En heeft inmiddels de migratie voor de FNV naar Windows 10 afgerond
Werkt momenteel bij een servicedesk waar 26 verschillende bedrijven klant zijn.

Met een vaste aanstelling.
Stagiaires op MBO-3 niveau die MBO-4  niet (meer) willen volgen en opgaan voor de 21 plus test voor het HBO.


Cijfers 2017

 

Wederom is het gelukt om met veel kunst en vliegwerk het jaar toch weer positief af te sluiten.


    

 
 Zoals uit de cijfers blijkt, gaat de verhouding exploitatie en betaalde trajecten nogal mank.
Om de vaste lasten te bestrijden wordt een groot deel van de tijd opgeslokt door verkoop en reparatie.
Tijd die we liever aan de jongeren in opleiding zouden spenderen.

     

 Meer jaarverslagen