Home Komp u ter hulp 

               

 

 

 

Jaarcijfers 2010

 

 

Klik op de afbeelding 
voor vergroting.


Omdat het geen verplichting is, presenteren we, vanwege de transparantie, onze jaarcijfers.

Je hebt van die workaholics, die zoeken gewoon het werk.

De n is aan de drank, de ander aan de drugs en wij zijn n het werk.

Maar met zo'n verslaving kan je best oud worden.
 

Wat betreft de boekhouding van 2010 gaat het om 2 aparte geldstromen.

De eerste betreft de inkomsten en uitgaven in het kader van de voortijdige schoolverlaters (VSV) en anderen zonder startkwalificatie en de tweede geldstroom heeft te maken met de uitrol van Komp u ter hulp in Den Haag.

Wij zijn een door Ecabo erkend leerbedrijf en hebben Crebo nummers voor
ICT-MBO niveau 2, 3 en 4.

 

Komp u ter hulp leidt voortijdige schoolverlaters, zonder enige kwalificatie, op tot computerhersteller.

3 maanden krijgen ze praktijkles en leren ze pcs hard- en softwarematig in te richten en dienen ze zich daarnaast, de theoretische lesstof eigen te maken en dan gaan ze op voor het examen Comp-Tia Essentials.

Comp-Tia is een internationale organisatie die in overleg met de kopstukken in de ICT wereld de eisen opstelt waar ICT personeel in een bepaalde functie aan moet voldoen.

Daar worden examens voor afgenomen en die certificaten worden door ICT werkgevers wereldwijd erkend en gewaardeerd.
In het MBO wordt het  om in te stromen in niveau 3. Het is eigenlijk een niveau 2 kwalificatie, al is dat niet wettelijk vastgelegd.

Na het behalen van dat certificaat kan ook nog ingezet worden op Comp-Tia Application en met dat certificaat mogen ze instromen in niveau 4 van het ICT-MBO.
Ook die moduul duurt 3 maanden.

We kunnen per locatie 12-15 jongeren per kwartaal opleiden.

Zon 24-30 aan de Piet Heinstraat 42 

 

We hebben met jongeren te maken die soms wel erg ver van het padje af zijn geraakt en daarvoor hebben we dan ook onze pedagogische jongerenhulpverlener.

We gaan de zaak dan ook splitsen in een hulptraject en een onderwijstraject met ieder zijn eigen geldstroom. In 2010 werden we met het probleem geconfronteerd dat de tijd en het geld dat voor onderwijs was bedoeld, ingezet moesten worden voor directe hulpverlening en begeleiding c.q teruggeleiding naar instanties.

Instanties die dachten, door die jongeren bij ons te plaatsen, het probleem bij ons te hebben geparkeerd en vervolgens hun handen er van af trokken.
Wij hebben die jongeren echter niet laten vallen, maar alles op alles gezet om ze met hun neus in de juiste richting te zetten en de hulpverlening er op gewezen dat ze de hulp parallel dienen te laten lopen met ons onderwijstraject. We gaan daar in 2011 nog meer op inzetten, zodat de hulpverlening een eigen budget krijgt. Losstaand van het leer(werk)traject budget.

 

Onze cursisten richten ook de Dubbelklik leslocaties in.

Dat zijn leslokalen met computers voor mensen die nog nooit met een computer hebben gewerkt. In 2011 is de maatschappelijke stage  (MaS) verplicht. Een sociale dienstplicht van 30 uur voor jongeren in het onderwijs.

Die stage moet echter na schooltijd worden afgelegd.We willen uiteindelijk 7 leerwerkbedrijven met elk daar omheen 3-4 leslocaties (25 totaal). En daar worden die jongeren met die MaS ingezet voor de mensen die geholpen moeten worden met het aanleren van computervaardigheden.
300-450 stageplaatsen per jaar, maar dat zal in de praktijk om het dubbele aantal gaan.

Een aantal van 20-30 jongeren per jaar per locatie moet toch moeiteloos haalbaar zijn.

 

 

Toelichting jaarcijfers

De uitgaven van VSV en Dubbelklik staan in 2 aparte kolommen.

De inkomsten idem.

 Zoals u ziet, heeft Fonds 1818 ons rijkelijk bedeeld in 2010.

Eerst 20.000,- voor de inrichting van de Piet Heinstraat en toen ook nog eenzelfde bedrag voor de inrichting van onze 2e locatie aan de Guntersteinweg.

 

Als kersttoetje ook nog eens een bedrag van 13.778,- voor het inrichten van 2 Dubbelklik locaties met energiezuinige thin client systemen.
 

 

Thin client systeem

Voor de leek enige uitleg.

U kent ongetwijfeld wel het systeem met meerdere accounts op 1 pc.

Nadeel is echter dat men maar 1 account tegelijk kan openen en er maar 1 persoon tegelijk op kan werken.

Er is maar 1 muis en 1 toetsenbord beschikbaar.

Wil men 10 mensen tegelijk laten werken, dan heeft men 10 pcs nodig.

Thin clients zijn simpele verbindingskastjes en daarmee kunnen meerdere accounts tegelijk geopend worden met 1 pc. Het scheelt 70% aan stroomverbruik. (Groen Computeren)

OCW/VSV
Van OCW hebben we totaal 88.365-  ontvangen.

Met dien verstande dat na het inleveren van onze jaarstukken er nog een bedrag van

6.000,- verrekend dient te worden. We hebben van de toekenning van 60.000 al 90% gekregen en het gaat dan om die laatste 10% .

 

Facturen
We verkopen de computers welke gereed worden gemaakt en leveren Leergeld de Microsoft licenties welke wij voor zeer lage kosten kunnen inkopen.
Het lijkt veel, maar daar staat een zelfde inkoop aan licenties en computeronderdelen tegenover.

 


Balans 2010

De inrichting van onze huidige 2 locaties heeft onze vermogenspositie danig versterkt.
We hebben onze eigen inbreng aan uren gekapitaliseerd met het normale uurloon dat een aannemer rekent. (34,-)

Als we het hadden uitbesteed, dan waren we dat tenslotte ook kwijt geweest.

Die waarde zit er uiteindelijk wel in.

We zijn nog aan de zuinige kant gebleven, want normaliter wordt er door een aannemer nog een aantal opslagen gerekend. Als we het hadden uit kunnen besteden dan was de rekening, en dus de waarde, nog zon 30% tot 40% hoger geweest. Derhalve kan ons niet verweten worden de balans positiever te laten lijken dan deze nu is.


   

 

De vlottende activa bestaat uit de voorraad van computers welke we nog gaan plaatsen voor de Dubbelklik locaties.

In die prijzen zitten dan ook de routers, hubs, de aanleg, kabels, printers etc.


Het in de loop der tijd genvesteerde vermogen via priv financiering valt, ondanks die zuinige berekening, nu volledig weg tegenover de bezittingen en het levert zelfs een plus op.

Wat echter niets af doet aan die nog in te lopen financiering, maar de zaak is nu wel in evenwicht.

   Dekking vaste lasten zonder VSVers. Alleen Dubbelklik

Daarnaast hebben we gekeken wat we zouden moeten doen als er geen enkel budget beschikbaar zou komen voor de VSVers en we ons uitsluitend toe zouden leggen op fondsverwerving en plaatsing van computersystemen ten behoeve van ouderen en de maatschappelijke stage.

Het komt neer op 1 systeem per maand en nog wat verkoop van pcs en licenties om alle kosten af te kunnen dekken. We hebben al budget van Fonds 1818 voor 2 systemen en er loopt een aanvraag van 4 systemen bij de gemeente in het kader van duurzame energieprojecten in 2011.
Hoewel het natuurlijk totaal niet reel is om 2 compleet ingerichte leslocaties voor  VSVers met een totale capaciteit voor 100-120 op te leiden jongeren per jaar, geheel ongebruikt te laten staan.

Maar het getuigt natuurlijk wel van goed ondernemerschap om ook een plan B te hebben.


 

U kunt natuurlijk ook het voorbeeld van n van onze cursisten volgen als u het zo wel genoeg vindt.

 

Achtergestelde lening.

De achtergestelde lening is het totaal van de inbreng van de nog te verrekenen materialen en de nog uit te betalen salarissen waar niet direct behoefte aan lijkt te zijn(?) En gezien het feit dat deze betalingen uitgesteld mogen worden, geeft ons dat wel de tijd en de middelen om de geplande uitrol te realiseren.

 

 

Resultaat.

2009 is afgesloten met een negatief resultaat van 22.815,05

Dat had alles te maken met de in jan. 2009 gevraagde subsidie van 47.000 waarvan uiteindelijk in dec. (?) 15.000 werd toegekend, terwijl er wel het hele jaar kosten zijn gemaakt.

Uit het overzicht blijkt dat Dubbelklik een goede greep is geweest en VSV alleen maar geld gekost heeft in 2009.

Bedrijfstechnisch zouden we VSV af moeten stoten en ons alleen maar op Dubbelklik toe moeten leggen. In 2010 is VSV echter nagenoeg zonder verlies afgesloten.

 


Door 2 nieuwe locaties in te richten en de huidige voorraad is het resultaat van 22815,05 negatief in 2009 omgeslagen naar een rele verbetering van 31.228,51.

 

 

 

Hieronder nog een keer het totale overzicht.