Komp u ter hulp 

         

 

   


Jaarcijfers 2011

Hoewel het (nog) geen verplichting is, presenteren we, vanwege de transparantie, toch onze jaarcijfers.

 

Wat hebben we gedaan in 2011?

Opleidingen
Jongeren opgeleid die doorstroomden naar werk.

Volwassenen geleerd hoe een computer in te richten en te onderhouden.

Dubbelklik komputerwijk

Een drietal systemen van elk 10 computers, die niet echt gebruikt werden zoals door ons bedoeld, hebben wij herplaatst bij andere organisaties. Wij blijven de juridische eigenaar en kunnen derhalve ingrijpen als blijkt dat men er een potje van maakt. Dat zijn we aan onze fondsverstrekkers ook verplicht. met bijdragen van Fonds 1818 en de gemeente Den Haag

 

Overige Projecten

Verkenning voor het mogelijk opleiden van 12 meiden uit Siera Leone

Participatie met OBV, Ontmoeting Buitenlandse Vrouwen, die gebruik mogen maken van onze ruimte en faciliteiten.

Verkenning met bakboord voor mogelijke samenwerking. Het opleiden van ex-gedetineerden.

Nu onze pedagogische hulpverlener Bram Stoop gevraagd is de leiding van Stichting Trix over te nemen, moeten we nog even zien hoe zich dat allemaal gaat ontwikkelen.

Winkelverkoop
Verkoop van onze systemen en participatie met organisaties zoals Leergeld, die wij gebruik laten maken van de door ons voordelig in te kopen licenties van Microsoft.


Wat gaan we doen in 2012?

Buiten datgene dat al loopt aan (mogelijke) trajecten, gaan we inzetten op de aansluiting van het onderwijs naar de arbeidsmarkt en dat met name voor wat betreft het VMBO en de jongeren die vanwege hun leeftijd versneld naar

 

Verder gaan we kijken of we jongeren van 18-26 jaar die niet eens niveau 1 hebben, en eventueel door kunnen naar werk.

Hoewel elektrotechniek onder druk zou staan, vanwege een gebrek aan arbeidsperspectief, hebben wij er een andere kijk op.

We willen meer inzetten op ICT -elektrotechniek en daten de particuliere sector.

Domotica, aanpassingen die innovatief zijn, zoals ouderen in staat stellen langer thuis te blijven wonen.
Gezien de babyboomers massaal met pensioen gaan en heel veel te besteden hebben, zien wij het voor de ICT en elektrotechniek niet zo somber in als sommigen ons willen doen geloven.

Van de jongeren waar het hier om gaat, zullen er echter slechts een paar als innovatieve ICTer geschikt zijn.
Het gaat ons dan ook meer om de vaardigheden die nodig zijn om werkzaamheden uit te kunnen voeren, wat betreft die domotica.
De onmisbare handjes.
Voor het aanbrengen van sensoren die registreren dat iemand wel erg snel de grond bereikt, bijvoorbeeld.

 

Ook de kleine zakelijke markt kan nu door ons bediend worden.
Daarnaast blijven we natuurlijk onze systemen voor een lage prijs aanbieden.
Hoewel die systemen in wezen niet voor de zakelijke markt bedoeld zijn, hebben we inmiddels bericht gekregen van Microsoft, dat we met onze systemen ook kleine (startende) ondernemers mogen bedienen. Zelfs met Win7 professional.
 

Ecabo

Wij zijn een door Ecabo erkend leerbedrijf en hebben Crebo nummers voor

Inmiddels zijn we ook erkend en opgenomen in het Centraal Register  Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). We zijn vrijgesteld van BTW maar kunnen het derhalve ook niet terugvorderen.

Komp u ter hulp leidt jongeren en volwassenen, zonder enige kwalificatie, op tot computerhersteller.

3 maanden krijgen ze praktijkles en leren ze pc’s hard- en softwarematig in te richten en dienen ze zich daarnaast, de theoretische lesstof eigen te maken en dan gaan ze op voor het examen Comp-Tia Essentials.

Comp-Tia is een internationale organisatie die in overleg met de kopstukken in de ICT wereld de eisen opstelt waar ICT personeel in een bepaalde functie aan moet voldoen.

Daar worden examens voor afgenomen en die certificaten worden door ICT werkgevers wereldwijd erkend en gewaardeerd.

 
In het MBO wordt het  Comp-Tia Essentials certificaat geaccepteerd om in te stromen in niveau 3. Het is eigenlijk een niveau 2 kwalificatie doe ook door COLO als zodanig wordt erkend.

Na het behalen van dat certificaat kan ook nog ingezet worden op Comp-Tia Application en met dat certificaat mogen ze instromen in niveau 4 van het ICT-MBO.
Ook die moduul duurt 3 maanden.

We kunnen per locatie 12-15 jongeren per kwartaal opleiden.

Zo’n 50-60 aan de Piet Heinstraat 42 en nog eens 50-60 aan de Van der Vennestraat 85

We hebben met jongeren te maken die soms wel erg ver van het padje af zijn geraakt en daarvoor hebben we dan ook onze pedagogische jongerenhulpverlener. Niet voor lang meer, want Bram gaat de Trix leiden. Maar we zullen wel SPH MBO-4 studenten van de Haagse hogeschool vragen of zij, middels een BBL baan, die jongeren kunnen begeleiden.

 

Onze cursisten richten ook de Dubbelklik leslocaties in.

Dat zijn leslokalen met computers voor mensen die nog nooit met een computer hebben gewerkt. In 2011 is de maatschappelijke stage  (MaS) verplicht. Een sociale dienstplicht van 30 uur voor jongeren in het onderwijs.

Die stage moet echter na schooltijd worden afgelegd.We willen uiteindelijk 7 leerwerkbedrijven met elk daar omheen 3-4 leslocaties (25 totaal). En daar worden die jongeren met die MaS ingezet voor de mensen die geholpen moeten worden met het aanleren van computervaardigheden.
300-450 stageplaatsen per jaar, maar dat zal in de praktijk om het dubbele aantal gaan.

Een aantal van 20-30 jongeren per jaar per locatie moet toch moeiteloos haalbaar zijn.

 

 

Toelichting jaarcijfers


               

 

Zoals u ziet, heeft Fonds 1818 ons wederom gesteund in 2011

Een bedrag van € 13.778,- voor het inrichten van 2 Dubbelklik locaties met energiezuinige thin client systemen.*
Waar de gemeente Den Haag ook nog eens € 7.060 aan bijdroeg.

*Thin client systeem

Voor de leek enige uitleg.

U kent ongetwijfeld wel het systeem met meerdere accounts op 1 pc.

Nadeel is echter dat men maar 1 account tegelijk kan openen en er maar 1 persoon tegelijk op kan werken.

Er is maar 1 muis en 1 toetsenbord beschikbaar.

Wil men 10 mensen tegelijk laten werken, dan heeft men 10 pc’s nodig.

Thin clients zijn simpele verbindingskastjes en daarmee kunnen meerdere accounts tegelijk geopend worden met 1 pc. Het scheelt 70% aan stroomverbruik. (Groen Computeren) en er hoeft nog maar 1 pc te worden onderhouden wat betreft updates en te installeren applicaties.

Facturen
We verkopen de computers welke gereed worden gemaakt en leveren Leergeld de Microsoft licenties welke wij voor zeer lage kosten kunnen inkopen.
Het lijkt veel, maar daar staat een zelfde inkoop aan licenties en computeronderdelen tegenover.


Balans 2011
We zijn bezig met het heroverwegen van de locaties.

De Guntersteinweg zal ontmanteld worden en we verhuizen de inventaris. 

 

De vlottende activa bestaat uit de voorraad van computers en die welke we nog gaan plaatsen voor de Dubbelklik locaties.

In die prijzen zitten dan ook de routers, hubs, de aanleg, kabels, printers etc.

 Het in de loop der tijd geďnvesteerde vermogen via privé financiering valt, nu volledig weg tegenover de bezittingen en het levert zelfs een  
plus op.

Wat echter niets af doet aan die nog in te lopen financiering, maar de zaak is nu wel in evenwicht.

 

Achtergestelde lening.

De achtergestelde lening is het totaal van de inbreng van de nog te verrekenen materialen en de nog uit te betalen salarissen waar niet direct behoefte aan lijkt te zijn(?) En gezien het feit dat deze betalingen uitgesteld mogen worden, geeft ons dat wel de tijd en de middelen om de geplande uitrol te realiseren.

 

Resultaat.

 

 


Hieronder nog een keer het totale overzicht.