Komp u ter hulp 

Toen wij nog een vereniging waren, werden wij door de gemeente geadviseerd om er een stichting van te maken.
Dat was beter voor de toekenning van subsidies en dergelijke, werd ons verteld.
Dus naar de notaris, 500 euro armer en wij een stichting.
Kosten KvK.
Bankrekening op naam van de stichting geopend.
Pin automaat daaraan gekoppeld.
Huurcontracten.
Verzekeringen en nog een aantal van dat soort zaken.

Nu heeft de gemeente er moeite mee dat stichtingen over het algemeen geen leden hebben.
Er zou dan te weinig controle zijn.

Tja, we hebben in Den Haag natuurlijk allerlei schimmige organisaties die hun zakken weten te vullen met Sham als dieptepunt, maar ze zijn er nog steeds.

En nu willen ze weer af van die stichtingen, want dat zouden dan weer verenigingen moeten worden.
En volgend jaar natuurlijk weer liever een stichting?
Nu is het zo, dat wie betaalt, bepaalt.
Gewoon bij de subsidietoekenning opleggen dat er een jaarrekening gepresenteerd moet worden, die door een accountant gecontroleerd dient te worden.
Maar dan wel boven een bepaald bedrag. Het moet wel in verhouding staan met de te maken kosten.

En om nu al dat geharrewar te voorkomen presenteren wij dus gewoon onze jaarcijfers.

Verschillen tussen vereniging en stichting