Home

Komp u ter hulp    Jaarverslag 2013

      


Komp u ter hulp helpt ICT-MBOers zich te verheffen boven de
kansloze grauwe middelmaat

Meer

Ons 4e jaarverslag on-line

Ondanks de crisis en alle bezuinigingen is het ons gelukt om 2013 positief af te sluiten

Op het ogenblik houden we ons bezig met het opleiden van jongeren, en ze te trainen met het inrichten van server-installaties zoals die op het ogenblik door het bedrijfsleven worden gebruikt.

Dat zijn server 2012 en Exchange mailserver 2013 voor computers die 64 bits ondersteunen. 
Dat is een vereiste is voor dit soort servers. En omdat onze jongeren wel wat extra praktijkervaring nodig hebben om aan het werk te kunnen, proberen we wel dat te leveren waar het bedrijfsleven om vraagt.

Exploitatiekosten

We hebben een negatief resultaat op de exploitatie van 7.291,31
Maar dat komt hoofdzakelijk door kosten die we moesten maken voor de switch van XP naar Windows 7 en het achterblijven van de inkomsten zoals het niet toekennen van enig budget van welke instantie dan ook.
Maar ook daar komt gelukkig een eind aan, nu het besef doorsijpelt dat het zo niet langer kan en technische bedrijven op een (marginale) toekenning kunnen rekenen.
Maar vreemd genoeg valt ICT niet onder techniek.

Vlottende activa. Verkoopvoorraad.
De totale voorraad vertegenwoordigt een waarde van Ç 64.715,-  

De balans ziet er dan als volgt uit;

Door het af mogen schrijven van een gedeelte van onze langlopende financiering in de vorm van een gift kunnen we 2013 afsluiten met een balansresultaat van 12.990,70
Maar dat zit hoofdzakelijk in de inrichting.
Helaas blijft onze liquiditeitspositie zorgelijk, maar in vergelijking met andere organisaties springen wij er toch nog behoorlijk positief uit.

De financiering is van een rentedragende lening, omgezet naar een renteloze achtergestelde lening en is dan ook aanzienlijk verlaagd met een fikse afschrijving.

Uiteindelijk komen we dan uit op een vermogenspositie van 12.990,70 positief.

Dit is ons 4e verslag, maar in tegenstelling met onze voorgaande verslagen is dit niet meer vrijblijvend.
Sinds 1 jan. 2014 worden Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI's) verplicht hun verslagen en andere relevante gegevens on line te publiceren.
Bij deze dan.

 

  

 

 

Server 2012 Exchange Mail 2013Waar Cheska nog maar weinig problemen mee heeft

Meer over Cheska

Stagiaires MBO-3 leren server 2008 en daaropvolgend server 2010 en 2012 te installeren met daaraan gekoppeld Exchange mailserver 2010

Inmiddels is dat server 2012 en Exchange mail 2013 geworden

 

Met de verworven kennis streven we ernaar dat onze stagiaires de 3e klas van MBO-3 mogen overslaan en direct doorstromen naar MBO-4, maar dan wel met een BBL baan. 4 dagen werk en 1 dag school.

2010

Piet Heinstraat, Elandstraat

 

Guntersteinweg Moerwijk

2009

 

Paviljoen kinderboerderij Jacobahof


Op jacht naar een locatie!

We hebben zelfs overwogen geheel ondergronds te gaan.

2008Jarenlange inspanning beloond met Piet Vink prijs

De Vereniging van Oud-Gemeenteraadsleden van Den Haag heef Komp u ter hulpde Piet Vink-prijs 2008 toegekend

2007

Ken je de opvallende etalage van Buurtpunt 34 in de Weimarstraat? Dat met die creatieve tralies voor de ramen? Wat gebeurt daar nu eigenlijk?

Je ziet er wel lichten branden en pc-schermen aan staan, maar wat gebeurde er tot nu toe? Niets, volgens Ton Mertens. Hij vertelt: 'Zolang het al open is (mei 2004) had het er hier al niet uit moeten zien. Verveloos, versleten vloerbedekking etcetera. En kijk eens, alles is gloednieuw en staat keurig in de verf. Dat klopt natuurlijk niet. Hier is echt nog   niets gebeurd

Daar komt nu verandering in'. En zoals ik Ton ken van Komp U ter hulp gaat de beuk erin. Hij zet zich al jaren in voor het pc-bezit en -gebruik bij jongeren en minder bedeelden om zo hun tijd nuttig te kunnen laten besteden. Op die manier heeft hij nu al enkele honderden gebruikte pc's in de armste buurten van Den Haag ge´nstalleerd. Komp-u-ter-hulp heeft door haar inspanningen als liefdadigheidsorganisatie van Microsoft dan ook inmiddels officieel een MAR erkenning waarmee bijna gratis  Office XP en Works op de pc's mag worden ge´nstalleerd. En met zijn opvallende brommobiel bedient hij heel digi-arm Den Haag. Zijn plannen liegen er niet om. De fraaie ruimte gaat straks gebruikt worden door iedereen die maar wat wil betekenen in de maatschappij en er met de computer aan de slag wil.

De eerste vrijwilliger Ahmed Aharouil die tot voor kort niets van computers af wist heeft in de tussentijd dat Ton en ik aan de praat zijn alle pc's op een enkele na werkend kunnen krijgen op het nieuwe netwerk. 'Dan kan de deur open', zegt Ton geestdriftig en voegt de daad bij het woord. En de eerste bezoekertjes nemen al direct plaats. En daarmee opent hij voor Komp u ter hulp de deur naar een nieuwe toekomst. Een toekomst die ook dit deel van de Weimarstraat zal doen opleven. HAGAZ!NE is erbij en houd je op de hoogte.

2005 
Toen je voor een brommobiel nog geen parkeergeld hoefde te betalen in Den Haag


2003
Zoals zoveel projecten beginnen.
Aan de keukentafel.