Home

Komp u ter hulp    Jaarverslag 2012

Komp u ter hulp 10 jarig bestaan  Sinds 1 jan. 2003


Hoezo crisis ?

Ons 3e jaarverslag on-line

Hoewel het voor ons geen wettelijke verplichting is om een jaarverslag te publiceren, zijn we van mening dat onze donateurs daar wel recht op hebben.
Ondanks de crisis en alle bezuinigingen is het ons gelukt om onze financieringslast met zo'n 20% ( € 52,694,72)  naar beneden te brengen en met een positief resultaat van € 24.177,36 te eindigen.

Zaten we eerst nog aan zo'n € 248.000,-  financiering, is dat nu teruggebracht naar 
€ 195.467,-

Zoals u ziet is de bekostiging van onze cursisten en stagiaires marginaal en bedraagt slechts 5% van onze inkomsten, terwijl daar wel al onze tijd in gaat zitten.

Op het ogenblik houden we ons bezig met het opleiden van jongeren, en ze te trainen met het inrichten van server installaties zoals die op het ogenblik door het bedrijfsleven worden gebruikt.

Dat zijn server 2008 t/m 2013 en Exchange mailserver 2010 en hoger voor computers die 64 bits ondersteunen. 
Dat is een vereiste is voor de Exchange mailserver. En omdat onze jongeren wel wat extra praktijkervaring nodig hebben om aan het werk te kunnen, proberen we wel dat te leveren waar het bedrijfsleven om vraagt.
Dat houdt dan ook in, dat we ze liever niet naar MBO-4 zien gaan met studiefinanciering. Maar dat ze met de verworven kennis een BBL baan kunnen gaan zoeken. 4 dagen werk en 1 dag school in de week en dan nog het liefst met een verkort traject van 1,5 jaar voor dat MBO-4.

Exploitatiekosten

We hebben een negatief resultaat op de exploitatie van 5.805,25.
Maar dat komt hoofdzakelijk door de investering van de server-apparatuur, de switch van XP naar Windows 7 en het achterblijven van de inkomsten zoals het budget. 
De gemeente stuurt jongeren die een uitkering willen hebben met studiefinanciering naar het MBO.
Dan staan ze niet als werkloos te boek en het kost de gemeente geen geld, omdat OCW het dan moet betalen.
Maar we wachten geduldig af omdat het rijk ons belastinggeld ook maar één keer kan uitgeven
Vooralsnog blijven we ons toeleggen op het aanleren van die vaardigheden waarmee onze cursisten en stagiaires door kunnen stromen naar werk.

Passiva
We hebben totaal voor 125.240,- aan inventaris, lesapparatuur en borgsommen

Vlottende activa. Verkoopvoorraad.
De totale verkoopvoorraad vertegenwoordigt een waarde van € 88.460,-  

De balans ziet er dan als volgt uit;

De financiering is van een rentedragende lening, omgezet naar een renteloze achtergestelde lening en is dan ook aanzienlijk verlaagd.

Uiteindelijk komen we dan uit op een vermogenspositie van 24.277,- positief

 

 

 

Stagiaires MBO-3 leren server 2008 en daaropvolgend server 2010 en 2012 te installeren met daaraan gekoppeld Exchange mailserver 2010 en hoger.

Installatie van Server 2008-2010 en Exchange server 2010

Maar we laten we ze ook nog even stoeien met thin clients waarvoor we zowel XP als Windows 7 gebruiken.

Superior installation techniques prevent a lot of problems

Met de verworven kennis streven we ernaar dat onze stagiaires de 3e klas van MBO-3 mogen overslaan en direct doorstromen naar MBO-4, maar dan wel met een BBL baan. 4 dagen werk en 1 dag school.

Voormalige locatie Jacobahof

Op jacht naar een locatie!

We hebben zelfs overwogen geheel ondergronds te gaan.

2008
Jarenlange inspanning beloond met Piet Vink prijs2007

Ken je de opvallende etalage van Buurtpunt 34 in de Weimarstraat? Dat met die creatieve tralies voor de ramen? Wat gebeurt daar nu eigenlijk?
Je ziet er wel lichten branden en pc-schermen aan staan, maar wat gebeurde er tot nu toe? Niets, volgens Ton Mertens. Hij vertelt: 'Zolang het al open is (mei 2004) had het er hier al niet uit moeten zien. Verveloos, versleten vloerbedekking etcetera. En kijk eens, alles is gloednieuw en staat keurig in de verf. Dat klopt natuurlijk niet. Hier is echt nog   niets gebeurd
Daar komt nu verandering in'. En zoals ik Ton ken van Komp U ter hulp gaat de beuk erin. Hij zet zich al jaren in voor het pc-bezit en -gebruik bij jongeren en minder bedeelden om zo hun tijd nuttig te kunnen laten besteden. Op die manier heeft hij nu al enkele honderden gebruikte pc's in de armste buurten van Den Haag geïnstalleerd. Komp-u-ter-hulp heeft door haar inspanningen als liefdadigheidsorganisatie van Microsoft dan ook inmiddels officieel een MAR erkenning waarmee bijna gratis  Office XP en Works op de pc's mag worden geïnstalleerd. En met zijn opvallende brommobiel bedient hij heel digi-arm Den Haag. Zijn plannen liegen er niet om. De fraaie ruimte gaat straks gebruikt worden door iedereen die maar wat wil betekenen in de maatschappij en er met de computer aan de slag wil.
De eerste vrijwilliger Ahmed Aharouil die tot voor kort niets van computers af wist heeft in de tussentijd dat Ton en ik aan de praat zijn alle pc's op een enkele na werkend kunnen krijgen op het nieuwe netwerk. 'Dan kan de deur open', zegt Ton geestdriftig en voegt de daad bij het woord. En de eerste bezoekertjes nemen al direct plaats. En daarmee opent hij voor Komp u ter hulp de deur naar een nieuwe toekomst. Een toekomst die ook dit deel van de Weimarstraat zal doen opleven. HAGAZ!NE is erbij en houd je op de hoogte.

2005 

2003
Zoals zoveel projecten beginnen.
Aan de keukentafel.