Dit is ons 6e online verslag
Sinds 1 jan. 2014 worden Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI's) verplicht hun verslagen en andere relevante gegevens online te publiceren.