_________________________________________________________________________________

 

Stichting Komp u ter hulp helpt jongeren, die uit het reguliere schoolsysteem zijn gevallen, aan een startkwalificatie op MBO-2 niveau. Het betreft jongeren die een vervelende thuissituatie hebben, de verkeerde vakrichting hebben gekozen en/of in verhouding tot hun leeftijd een te laag niveau hebben. Die kunnen een erkende ICT vakopleiding volgen en na een tijdsbestek van slechts 3-6 maanden, instromen in ICT-MBO-3 niveau. We zijn een vangnet voor uitzichtloze situaties.

De jongeren in opleiding richten als werkprojecten, leslocaties in voor (oudere) mensen die nog nooit met een computer hebben gewerkt.
Die worden weer begeleid door jongeren die een maatschappelijke stage moeten lopen. Er zijn inmiddels 15 leslocaties ingericht voor ouderen en jongeren krijgen nét dat steuntje in de rug om zich in te zetten voor het volgen van een ICT opleiding.

Komp u ter hulp zet zich ook in voor meer vrouwen in de ICT

 

   

Er wordt ondermeer gewerkt aan een licentievrij, thin client systeem (Linux) voor Afrikaanse scholen, met als bijkomend voordeel, dat het ook nog eens 70-85% minder energie vraagt dan de huidige systemen.
Meisjes vanuit Sierra Leone, Ghana en uit andere gebieden kunnen dan opgeleid worden om die kennis daar toe te passen en te verbreiden.


 

Komp u ter hulp
Ton Mertens
Piet Heinstraat 42
2518 CJ Den Haag
______________________
t:   070-212.70.93 
m: 0627-450.164
e:  info@komp-u-ter-hulp.nl
w: www.komp-u-ter-hulp.nl
_________________________
Rekeningnummer
 ABN-Amro t.n.v. Komp u ter hulp

IBAN:

NL06ABNA0495525049

BIC:

ABNANL2A

Toekomstplannen
Komp u ter hulp wil meerdere leerwerkbedrijven vestigen om nog meer jongeren in een vrij kort tijdsbestek op een hoger niveau te brengen. Mochten ze niet geschikt blijken te zijn voor de ICT, dan laten we ze, naargelang hun talenten, instromen in de installatietechniek of in de zorg.

 

Aandachtsgebieden
We hebben inmiddels ruim 1.000 gratis computers met Nederlandse taallessen geplaatst bij schoolgaande kinderen waarvan de ouders op dat moment, geen of weinig Nederlands spraken.

 

__________________________________________________________________________________________________________