Komp u ter hulp  Technische installaties en brandvoorzieningen. 


Grote brand Prins Hendrikstraat  20 mei 2011.

Geen slachtoffers, maar dat is meer geluk dan wijsheid.

   

Foto Blog Kees Knaap Zeefdruk

 

We hoefden in het door ons gehuurde pand Piet Heinstraat 42 - Elandstraat 17 zelf niets aan brandpreventie te doen en daar waren we het dus totaal  niet mee eens. 
Het wordt ook hoog tijd om dat nu maar eens per gemeenteverordening dwingend op te gaan leggen.
Als iemand zich wil vestigen in die ruim 100 jaar oude winkelpanden, dan kijkt men alleen maar of er, op enig moment, meer dan 50 mensen tegelijk aanwezig zijn in zo'n pand. En indien dat niet het geval is, dan gelden er totaal geen eisen.
Dat moet anders. 
Een ieder die zich daar gaat vestigen zal dat toch door moeten geven aan de Kamer van Koophandel en dan laat men maar het bouwbesluit er op los.
Pas met een af te geven gebruiksvergunning van de brandweer mag men het in gebruik nemen.
Zo zou het eigenlijk moeten zijn.
Het bouwbesluit eist compartimering met 1/2 uur brandwerende wanden en deuren, gekoppelde elektrische rookmelders, brandblussers en brandhaspels. Goedkeuringsverklaring elektra van een erkende elektricien etc.
En als de huurder dat te duur vindt, dan blijft de verhuurder met een onverhuurbare ruimte zitten
Die zal het dus zelf moeten gaan doen, anders blijft het leeg staan.

Nu waren er bij deze brand gelukkig  geen slachtoffers, maar dat risico blijft met onveranderde regelgeving levensbedreigend aanwezig.

Brandvoorzieningen
Komp u ter hulp Piet Heinstraat 42 - Elandstraat 17 
Zie ook de fotoreportage van de aangebrachte voorzieningen

Hoewel er geen eisen gesteld werden aan de inrichting, hebben we zelf maar het bouwbesluit er op los gelaten. 
We hebben de brandweer ook maar uitgenodigd.
En op advies van de brandweer hebben we nog een paar aanvullende voorzieningen aangebracht.

fotoreportage van de technische installaties en de brandvoorzieningen.

Elektra


CV HRE Warm en Koud water

 

 

Riolering