Home

 

Onze opleiding wordt vergoed door het UWV
Vraag de scholingsvoucher aan. Dat kan tot 1 april  2018.

 

Overzichten rondom kwalificeren, examineren, eisen en omschrijvingen

Crebo
Crebo staat voor Centraal Register Beroepsopleidingen. Alle kwalificaties die het ministerie van OCW goedkeurt krijgen een eigen crebonummer. Sterk gewijzigde kwalificaties krijgen een nieuw crebonummer.
Lees meer >

   

SBB Beroepsonderwijs bedrijfsleven
 

Komp u ter hulp heeft de volgende Crebonummers:

 

Crebonummers vanaf 2015-2016  
ICT en Mediabeheer

Niveau 4

 

 

 

79050

 

ICT support niveau 2-3

79050
Applicatieontwikkeling 79050

79050 
Vervangt de crebonumers
 
Applicatie- en mediaontwikkelaar   25187
Gamedeveloper   25188
ICT-beheerder   25189
Netwerkbeheerder  Mediabeheerder   25190
25190
Medewerker beheer ICT   25191
Medewerker beheer ICT   25192


 

Meer  erkenningen.....


Registratie SBB

Stichting Komp u ter Hulp (100092331)   

Voorbeeld Komp u ter hulp certificaat voor MBO-2-3 en 4 competenties

Komp u ter hulp tijdsduur
Vergelijk met reguliere MBO opleidingen

MBO-4
Voor een MBO-4 opleiding moet je aan een aantal eisen voldoen, maar als je al “running out of time” bent en je vooropleiding is ook al niet voldoende, dan zou je om MBO-4 te behalen, nog 3-7 jaar bezig zijn.
Maar er zijn ook uitzonderingen búiten Den Haag.


Studieduur
(zie S van studieduur)
De vastgestelde nominale studieduur die geldt voor een opleiding in het mbo. 
Daarvoor gelden de volgende normen:
Niveau 1: Entreeopleiding: 1 jaar
Niveau 2: Basisberoepsopleiding: 1 tot 2 jaar
Niveau 3: Vakopleiding: 2 tot 3 jaar
Niveau 4: Middenkaderopleiding: 3 jaar
Niveau 4: Specialistenopleiding: 1 jaar

Studielast (zie S van studielast)
Totaal van de contacturen (begeleide onderwijstijd), beroepspraktijkvorming en de zelfstudie. 
De studielast voor een leergang bedraagt 1.600 uur.

Dat houdt in dat je voor MBO-4 minimaal MBO-2 of VMBO-t als vooropleiding nodig hebt en per jaar die 1.600 uur moet volmaken. Dat is incl. je stage. 
Voor MBO-4 is dat 36 maanden (4.800 uur incl. zelfstudie) 
En als je al werkt bij een erkend leerbedrijf, dan geldt je werk als stage, en dien je die 3.000 uur vol te maken met school en zelfstudie.

 

Bij Komp u ter hulp krijg je een stoomcursus van 400 - 500 praktijkuren om jehet curriculum (de lesstof) eigen te maken. 
Dat gaat 1 op 1 en dat merk je dan ook wel aan het hoge tempo. 
En dan heb je zelfs meer gehad, dan er op een reguliere MBO opleiding behandeld wordt.
De overheid is zelf al tot de conclusie gekomen dat de kwaliteit omhoog moet van het hedendaagse MBO, de opleidingsduur korter moet worden. En de aansluiting op de arbeidsmarkt beter zou kunnen.
Bij ons krijg je de gelegenheid gelijk in te spelen op de hedendaagse veranderingen en wordt het curriculum aangepast.

Up to date documentatie is dan ook direct voorhanden en je hoeft niet te wachten op uitgevers waarvan de, op dat moment alweer achterhaalde, lesboeken nog gedrukt moeten gaan worden.We honoreren de wens van de overheid voor verkorte opleidingen(en meer kwaliteit met ons MBO-5 niveau) in plaats van dat opgerekte traject van 3 of zelfs nog meer jaren.

Het is niet zo dat wij 3 of meer jaren lesstof in 3-4 maanden proppen, maar het MBO 3-4 maanden lesstof over al die jaren uitsmeert. Met die grote klassen en verschillende niveau's van al die leerlingen is dat ook niet zo vreemd.
Bij Komp u ter hulp moet je gemotiveerd zijn, een goed geheugen hebben, en de verbanden tussen de diverse onderdelen kunnen leggen. En theorie gaat gelijk op met de praktijk, want je hebt ook direct de apparatuur tot je beschikking.

Daarnaast leer je een eigen portfolio op te bouwen voor je presentatie naar een hogere opleiding, of om jezelf in de markt te zetten als je naar werk wil doorstromen.

Ben je 20 jaar of ouder dan kunnen we je voorbereiden op de HBO21+ test