Home

EVC traject

Ervaringingscertificaat Komp u ter hulp

 


Scholingsvoucher voor werkzoekende

Met de scholingsvoucher voor werkzoekende kon u zich laten bij- of omscholen naar een kansberoep. 

De regeling is vervallen.

Maar er is nog een andere mogelijkheid.

Uitkeringsgerechtende personen die onder het UWV vallen moeten zich niet laten ontmoedingen met de dooddoener dat er een baangarantie vereist is (regel a). 
Dat is maar de helft van het verhaal.

Met regel b kan dat wel afgedwongen worden.