Home


Doorstromen  naar een hogere opleiding

Het UWV heeft scholingsvouchers die je de kans geven om een kansrijke (om)scholing te volgen.

Dar valt ook ICT beheer onder.


Het gaat om twee aparte zaken. 

1-Je krijgt van ons een ervaringsprofiel (EVP)
Daarop staan de rapportcijfers van de onderdelen die je hebt gehad.
Dat geeft een werkgever direct al een goed inzicht.
*2-Met dat EVP kan je dan een EVC aanvragen. 

Het EVC (2) is bedoeld om versneld, met eventuele vrijstellingen, een vervolgopleiding te gaan volgen.
"Op basis van het Ervaringscertificaat kunt u een opleidingsplan aanvragen bij het betreffende opleidingsinstituut. 
Hierin staan onderdelen die nog gevolgd moeten worden of voor welk deel van de opleiding u vrijstelling krijgt." 

Maar wil je gewoon zo snel mogelijk een betaalde baan, dan hakken de kosten van een EVC voor een leerplichtige of starter er behoorlijk in. 
Heb je een WW uitkering, dan betaalt het UWV een groot deel van dat EVC voor je.

We leveren zelf al een Ervarings Profiel Overzicht (1)en de cursist leert een eigen digitale portfolio op te bouwen, waarmee de zichzelf in de markt kan gaan zetten. 

Onze cursisten willen over het algemeen met de verworven kennis direct aan het werk zien te komen.
Diegenen die versneld naar MBO-3 of 4 door willen stromen kunnen dat toch wel door een beoordelingsonderzoek aan te vragen.

Alleen als je geweigerd wordt voor een bepaald niveau, kan je alsnog proberen om met een EVC één of meer jaren over te slaan.
Vanaf 18 jaar ben je per jaar 1.130 euro schoolgeld kwijt en nog eens 450 euro aan boeken, en met wat overige zaken ben je dan zo'n 1.700 euro kwijt. Dat is dan gewoon een simpele rekensom.
Heb je MBO-3, Mavo of al Havo-5 dan zou je alsnog kunnen overwegen om je nieuwe ICT skills te laten beoordelen door zo'n EVC bureau, zodat je daarmee kan gaan solliciteren op ICT MBO-4 niveau. Komp u ter hulp legt die lat wat hoger en het curriculum is eigenlijk van een MBO-5 niveau. Maar omdat je competentielijsten en je portfolio al ruim genoeg inzicht geven in je vaardigheden, kan je dat EVC ook achterwege laten en direct gaan solliciteren op ICT-MBO-(4)5 niveau met je opgebouwde portfolio

*2-met dat EVP kan je dan een EVC aanvragen.

https://www.cheska-ict.nl/who%20am%20i/who_am7.gif

Zadkine had voor MBO 3 en 4 hetzelfde, maar dan elk onderdeel op een aparte bladzijde.
En dat boekwerk moesten wij dan voor elke stagiair van Zadkine invullen.
Uiteindelijk werden ónze lijsten toch omarmd omdat het zo snel inzicht gaf in het geheel.

Komp u ter hulp is een erkend leerbedrijf voor MBO-2-3 en 4

Een MBOer-4 moet na zijn opleiding nog het certificaat Microsoft system Administrator zien te behalen.(MSCA)
Als je bij ons Comptia A+ volgt (MBO-2-3) en je hebt die 2 certificaten, dan mag je gelijk door naar MSCA.

*Ervaringsprofiel-certificaat van Komp u ter hulp

 
Na je training bij Komp u ter hulp ben je in staat om computers te installeren en te herstellen en kan je ook al omgaan met server 2016 en nog meer volgens ons curriculum.

Je hebt je digitale portfolio dan ook al zelf opgebouwd en je krijgt dan ook direct de beschikking over je prestatie-certificaat.


Alle kosten zitten bij ons inbegrepen in de vergoeding die wij van het UWV ontvangen middels een scholingsvoucher voor werkzoekende of volgens onze UWV scholingsovereenkomst 2011 
Dat is dan ook inclusief het aanleren van zelf een portfolio op te kunnen bouwen en online te plaatsen en de door ons op te stellen.
Waar je dan ook een IT Skills certificate voor krijgt.

Het aanvragen van een EVC is een apart traject.


Val je onder geen enkele regeling dan kan je eens naar onze tarieven kijken.
Je kan altijd contact met ons opnemen om te bezien of we er een mouw aan kunnen passen.

 

De tegemoetkoming van de kosten voor een officieel EVC is niet van toepassing voor jongeren die geen uitkering via het UWV ontvangen.
De wet werk en bijstand (WWB) is daar vrij helder in.
Als je geen startkwalificatie hebt en je bent tussen de 18 en 26 jaar, dan sturen ze je met studiefinanciering naar school terug.

Volgens de WWB regel is het zo; 
“dat er geen aanspraak op algemene bijstand bestaat voor de jongere: die uit ’s Rijks kas bekostigd onderwijs kan volgen en in verband daarmee aanspraak heeft op studiefinanciering”