Home

English information  

Wie of wat is Komp u ter hulp?

Uw eigen dochter als systeembeheerster in uw familiebedrijf
   

Heeft u een dochter werkzaam in uw bedrijf en heeft zij interesse in ICT, dan bieden wij de eerste 6 aanmeldingen een gratis opleiding aan.
Zij leert in 3-4 maanden alles over:

Het installeren van Windows 10 met alle facetten. Zoals Helen.
Hardware, herstel, probleemoplossingen, troubleshooting etc.

Netwerkbeheer incl. netwerkprinters

Server 2016 en Exchange mailserver 2016.

Opbouw van haar portfolio of een eenvoudige website voor uw bedrijf zoals te zien aan een aantal voorbeelden hieronder.

 


Het curriculum (lesstof)

U heeft na die korte tijd een systeembeheerster in uw bedrijf die direct kan handelen inden nodig.
Maar voor het normale bedrag van 2.496,- voor deze opleiding, zou u daar ook geen moeite mee moeten hebben.
  
En uw zoon hiervan gebruik te laten maken kan natuurlijk ook.
Het is wel een dagopleiding.
5 dagen in de week van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur.

Hoewel we geen problemen hebben met  plakkers die wij er om 17.30 uit moeten schoppen.
Dergelijke motivatie en doorzettingsvermogen wordt zeer gewaardeerd.

Met MBO-1 of zelfs zonder kwalificaties naar ICT MBO-3-4
Voor Wajongers en startkwalificatieplichtigen
Tevens BBL trajecten
Meer informatie....

(K)Competentie-overzicht

Certificaat van Komp u ter hulp
Wil je liever direct naar werk, dan kan je
Comptia A+ volgen, mits je Engels goed tot zeer goed is.

 

UWV scholingstrajecten

Hoewel er door het UWV vaak en baangarantie wordt geŽist, blijkt het voldoende te zijn als je aan kan tonen dat je een opleiding voor een kansrijk beroep gaat volgen.
Dat is dan ook met ICT beheer het geval
Meer informatie....Opleidingsniveau en Crebo nummers   

 
Informatie


Stage, leerwerkplek

Partners en samenwerking

Met je ervaringsprofiel certificaat (EVP) en EVC direct solliciteren op ICT-MBO-4 niveau

UWV scholingsovereenkomst   

Vergelijk tarieven


Meer vrouwen in de ICT

Tips trucs en overig...


Helen
 
Was werkloos, ondanks haar  Havo-5 en 8 jaar administratieve werkervaring.
Dat is tegenwoordig een ruim beroep.
Oftewel: veel aanbod voor een beroep dat steeds meer geautomatiseerd wordt.

In 4 maanden om- en bijgeschoold, middels een UWV scholingsvoucher, naar
ICT beheer MBO-3-4 niveau 


Heeft zich uitgebreide kennis van IT-beheer eigen gemaakt, en is tevens in staat om administratieve werkzaamheden te verrichten (SAP en BAS)

Ze vond werk via qiss-it  
En heeft inmiddels de migratie voor de FNV naar Windows 10 afgerond

Werkt momenteel bij een servicedesk waar 26 verschillende bedrijven klant zijn.

Met een vaste aanstelling.

Helen-it.nl2 jaar MBO 3 en 4 overslaan voor ROC Leiden stagiaires


Inti  Wajonger 21 jaar

     


Inti is een Wajonger.
En was ook be(ver)oordeeld met "geen arbeidsvermogen" dat door interventie van Komp u ter hulp, middels een wijzigingsformulier Wajong en herbeoordeling, werd omgezet in wťl arbeidsvermogen.
Hij is na het volgen van het curriculum toegelaten met een EVC en zijn cijferlijst in september 2017 voor BBL-ICT-MBO-4 van het Techniek-College (Zadkine/Albeda) in Rotterdam. 
Hij heeft een (onbetaalde) BBL baan met een vrijwilligersovereenkomst bij Komp u ter hulp.
En krijgt vanuit de stichting extra begeleiding voor maatschappijleer en Nederlands


Brent 16 jaar van speciaal onderwijs, Pleysierschool, in 1 jaar van MBO-1 naar MBO-4
3 5 jaar overslaan bij Zadkine-Albeda


Met sept van MBO-1 naar 2e klas MBO-3 en direct daaropvolgend in januari van hetzelfde schooljaar naar MBO-4

De door ons opgeleide vrouwen in ICT zijn onverslaanbaar!

Cheska een Phillipijnse (20) die overal buiten viel.
Met 4 maanden effectieve training.

4 jaar overslaan en toelaatbaar voor  HBO Business IT en ManagementToelating en boekenlijst HBO Roterdam

Zara

Zara-it.nl

Heeft zich bekwaamd in IT, Video en Graphic Design
Wordt nu begeleid door de gemeente Den Haag met het opzetten van haar eigen videobedrijf

Martina Wajonger 23 jaar
Comptia A+ certificatie. Mede dankzij Ingrid van Engelshoven wethouder onderwijs Den Haag

 

Lisa ICT MBO-4 Techniek College
En dat lukt zelfs een Wajonger (?)
 

Komp u ter hulp

Een effectieve lesmethode
Je komt in een lesomgeving waar je onder begeleiding een pittige training moet doorlopen. 
Dat gaat in een behoorlijk hoog tempo.
En die opgedane ervaring moet leiden tot een ruime voldoende op je eindrapportage.

De praktijklessen die je bij ons krijgt zorgen er in ieder geval voor dat jij en je familie niet meer afhankelijk zijn van anderen als iemand computer problemen heeft.

Met MBO-1 direct doorstromen naar ICT-MBO-3 of 4 kan ook.

Je kan naargelang je leeftijd diverse stappen doorlopen.
15-26 jaar 
Je volgt praktijklessen en theorie en dat is vergelijkbaar met ICT-MBO-3 (4) niveau.
Voor MBO is er nog steeds geen centraal examen(?)
Maar zou je wel een paar stappen over kunnen slaan om dan direct door te kunnen stromen Vervangende leerplicht voor 14-15 jarigen is ook nog mogelijk.

20-26 jaar
Je volgt dan ook die praktijklessen en theorie, maar daarnaast ga je jezelf voorbereiden op de 21+ test om toegelaten te kunnen worden op het HBO.
Je mag, maar hoeft niet naar het HBO want met de opgedane praktijkervaring en het feit dat je aan kan tonen dat je over het denkniveau beschikt om door te kunnen stromen naar het HBO, kan je gaan solliciteren voor een baan op MBO-4 niveau


Ouder dan 26 jaar
Onze opleidingen zijn bedoeld voor mensen die een carriŤre ambiŽren in de ICT.
Ben je ouder dan 26 jaar, dan moet je wel bedenken dat bij een eventuele sollicitatie een werkgever eerder zal kiezen voor een jongere met hetzelfde kennisniveau. Maar wil je als zelfstandig computerhersteller aan de slag, of van 1e lijns helpdesk naar 2e lijns, dan komen onze praktijk en theorielessen uitstekend van pas.

 


Met de unieke 1 op 1 lesmethode leer je snel datgene wat je moet weten. Daarnaast geeft de lesmethode je een uitstekende kans op werk of een hogere vervolgopleiding. Je kunt namelijk leren, maar ook ervaringen uitwisselen met anderen. Bovendien breng je in praktijk wat je hebt geleerd door de real life oefensituatie omdat je niet alleen met theorie bezig bent maar daadwerkelijk de machines en de software tot je beschikking hebt. Deze factoren zorgen ervoor dat je opgedane ervaring aansluit met wat er van een computerhersteller of (junior) netwerkbeheerder verwacht wordt in het bedrijfsleven.

 1. Effectief trainen; leren wat je echt nodig hebt

Omdat iedereen een verschillend kennisniveau en achtergrond heeft is het niet effectief om iedereen op hetzelfde niveau en in hetzelfde tempo te trainen. Komp u ter hulp past individueel het tempo aan afgestemd op het aanwezige kennisniveau en achtergrond. 
En het is niet zo dat wij de rem er opzetten als jij het niet kan bijhouden. Kennis op kunnen zuigen als een spons en een goed geheugen hebben, zijn essentiŽle eigenschappen waar je over dient te beschikken. Laat je niet hinderen door een gebrek aan ICT kennis want daar zij wij juist voor.
                                


2. Praktisch trainen; met een real life oefensituatie

Kennis opdoen is 1. Maar die kennis in praktijk brengen is  nog veel belangrijker. Daarom hebben wij real life oefensituaties.
Met optimaal ingerichte werkplekken met meerdere beeldschermen, een headset en digitaal lesmateriaal, kun je direct je kennis in praktijk brengen. Zo heb je altijd de juiste software, 100% officieel Microsoft materiaal beschikbaar. Zo breng je direct wat je leert in praktijk!

3 Interactief trainen op je eigen Comptia werkplek

Kennis uitwisselen en interactief bezig zijn met de lesstof kan in onze Comptia hoek.
Je krijgt een persoonlijke leerwerkplek. 
Ook kun je er je examen inplannen en je ervaringen delen. Zo kun je interactief trainen.

Vergelijk onze tarieven met overige aanbieders.
Voorkennis wordt ook niet vereist, wel motivatie.


 

 

https://www.cheska-ict.nl/who%20am%20i/who_am7.gif


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

beter schrijven

 

helen werk

 

zara

vmbo te lange leerweg

 

 

Weerstand 1 enclave

 

Zara evc