Home

English

Curriculum voortgang 
Onderstaand zie je het curriculum dat je gaat volgen

Het is veel theorie met veel praktijkopdrachten en het gaat 1 op 1.

Omdat alle onderdelen van het curriculum direct in de praktijk worden gebracht is het geen droge theorie en daarom erg goed te volgen.
Alle behandelde onderdelen dienen ingekleurd te worden.
   

Op dag 1 krijg je een technisch goed werkende computer die je gaat inrichten met Windows 10 Professional en andere software. 
Ook leer je wat partities zijn en hoe je na de installatie een image kan maken.
Terwijl  Windows 10 zich installeert wordt er uitleg gegeven over de onderdelen van het moederbord. 
Ook wordt er behandeld wat een router doet, hoe die te benaderen en hoe SSID en Wifi-wachtwoord in te stellen.
 
De 2e dag ga je een pc uit elkaar halen en weer in elkaar zetten. Ook wordt je geacht te weten wat de functie van elk onderdeel is.

Vervolgens worden de routerinstellingen behandeld en ga je met het MAC-nr en Ip adres via het netwerk met een Wake On Lan (WOL) tool op afstand een computer opstarten. 

Vanaf dag 3 of 4 kan je al met de opbouw van je website beginnen, welke door jezelf wordt aangepast, naargelang je vorderingen.

Zie het onderstaande curriculum.

SBB Beroepsonderwijs bedrijfsleven
Stichting Komp u ter Hulp (100092331) (certificaat)

ICT

ICT-beheerder (25189) (Niveau 4

 

Medewerker beheer ICT (25191) (Niveau 3)

 

Medewerker ICT (25192) (Niveau 2)


Certificate Komp u ter hulp (voorbeeld)
Met rapportcijfers voor de onderdelen op MBO-2-3-4-(5) niveau

Meer over de waarde van certificaten


Curriculum Progress 

Below you can see the curriculum that you are going to follow.
It is a lot of theory with many practical assignments and it goes 1 to 1. 
Because all parts of the curriculum are directly put into practice, it is not a dry theory and therefore very easy to follow.
All treated parts must be coloured.

On day 1 you will get a technically well-functioning computer that you will set up with Windows 10 Professional and other software. 
You will also learn what partitions are and how to create an image after installation.
While Windows 10 is installing, an explanation is given about the parts of the motherboard.
 
It also discusses what a router does, how to access it, and how to set SSID and Wi-Fi password.

The 2nd day you are going to
disassembled a PC and put it back together. 
You will also be asked to know what the function of each component is, after which the router settings will be dealt with and you will use the MAC number and IP address to start a computer remotely via the network using a Wake On Lan (WOL) tool. 

From day 3 or 4, you can already start building your website, which will be adapted by yourself according to your progress.

 V 1e week  

 

 V Overige reeds behandelde onderdelen

Other parts already treated
 

 

  Comptia A+ & Security  
 
Comptia A+ 901>
 
 
Comptia A+ 902>
 
 
IT Skills >>>>>>> 
 
Security
 
  Comptia technician  
  Comptia network  


Comptia A+ & Security.

 

  Assertiviteitscursus vrouwen/meiden in de ICT

Assertiveness course for women/girls in IT
 
 
Weerbaarheid tegen seksuele intimidatie

Viability to sexual harassment
 

 

  Basiskennis &
OS installeren

Basic Knowledge &
OS setup
 
 V Bios Basic In en Output System 1
 V Boot sequence/opstart volgorde CD/DVD eerst 2
 V Windows 10 (7) install  3
 V Sata drivers 4
 V Drivers zoeken installeren, extraheren 7 zip etc.

Install driver search, extract 7 zip etc.
5
 V Administrator inschakelen

Activate administrator
6
 V Docunenten op D user

Documents on D user
7
 V Documenten op D administrator 8
 V I-tunes op D 9
 V Overbodige bestanden verwijderen

Removing unnecessary files
10
 V  Windows 10 installeren  ( + 5 t/m 10) Schijfindeling, Privacy instellingen

Install Windows 10 (+ 5 to 10) Disk layout, Privacy settings.
11
 V Activatie W7 en W10 hashwaarde

 

Activation W7 &W10

Hashvalue

12
 V Schijfbeheer C verkleinen D maken

Decrease disc management C Reduce D
13   
 V Hyberfil sys (slaapstand verwijderen-delete sleep mode) 14
  Wachtwoorden verwijderen

Delete passwords

15

 

  Hardware theorie  
  Generaties computers 16
 V BIOS en batterij,  geluidskaart, video

BIOS and battery, sound card, video, video
17
 V Power supply (voeding) Geluidskabel op DVD

Sound cable on DVD
18
 V Harddisk IDE master slave, jumpers 19
  Sata 7200 IDE 5200 t/m 20
  SCSI disks 10k-15k 21
 V Moederbord en onderdelen

Motherboard and components
22
 V  Processoren en geheugensoorten.

Processors and memory types.
23
  MS DOS course, batch file programming 24
  BurnInTest 25
  Elektra  Electricity  
 
 
Verschil Amerikaans en Nederlands elektra systeem

Difference American and Dutch electricity system
26
  Landenoverzicht en stekkertype

Country overview and plug type
27
  U= i x r 28
  Aardlekschakelaar, lekstroom, overige aarding.

Groundleakswitch, leakage current, other grounding.
29
  Van AC naar DC en waarom adapters

English
From AC to DC and why adapters
30
  Noodaggregaat (druppellader & brandstof)

Emergency unit (drip charger & fuel)
31
  Noodstroomvoorziening UPS (bios en save data)

UPS emergency power supply (bios and save data)
32
  Batterijen. Formaten en aanduidingen AA etc.

Batteries. Formats and indications AA etc.
33
  Praktijk Practice  
  Computer geheel demonteren en hermonteren

Disassemble and remount the computer completely
34
  Bios flashen 35
  Image maken en terugzetten
Create and restore image
36
  Partioneringsoftware en Klonen

Partitionsoftware & cloning
37
  Processor upgraden (CPU) 38
   Harddisk kopieren met image en part. software

Copy harddisks with an image, creating partitions
39
  Harddisk data schredden, erase 40
  Data veilig stellen 
Securing data
 
   Steganografie
Voorkomen dat data en/of vertrouwelijke gegevens worden verstopt in een afbeelding en het bedrijf worden uitgesmokkeld

Counteracting the dissemination of data via photos
41
  Data veilig stellen. 
Rechten beheer overnemen

English
Secure data.
Take over right management
42
  GPT disk  bestanden kopieren naar MBR disk / NAS

Copy data from GPT disk toMBR disk/NAS
43
   GPT naar NTFS converteren

Convert GPT ro NTFS
44
   Convert Dynamic Disk to Basic Disk without Data Loss 45
   Harddisk testen, fouten en gewerkte uren.

Harddisk testing, errors and hours worked.
46
  Netwerk  Network  
 

 


Van wie is het internet?

ISOC, Infrastructuur

Verrekening, abonnementen FUP

Kabel, koper, glasvezel

From who is the internet?
ISOC, Infrastructure
Settlement, subscriptions FUP
Cable, copper, fibreglass
47
  Router benaderen, instellingen

Router approaching, settings
48
  Manual opzoeken van type en inlog ip achterhalen.

Search manual for type and login ip.
49
  ISDN hernoemen en Wifi beveiligen

Rename ISDN and secure Wifi
50
  Wake on lan. Mac en IP. Magic package Intranet 51
  Hubs 52
  Power over LAN 53
  Repeaters 54
  Netwerkprinter installeren en configureren.

Install and configure a network printer.
55
  UTP kabel normaal 8 draden Cisco 4, Ziggo 2 (coax)

UTP kabel normal 8 wires  Cisco 4, Ziggo 2 (coax)
56
  Netwerkkabel maken en doormeten

Create and testing a network cable.
57
  NAS externe harddisk, andere pc in netwerk benaderen
Bestanden delen.

Approaching the external hard disk (NAS) or to a networked PC
Share files.
58
  Statisch en dynamisch IP adres 59
  Portfolio, website   
  Creating a website in HTML 5 Portfolio 60
  Mail  
   Mail client in Outlook & Thunderbird  61
  Een bestaande account met PST file overzetten naar een andere computer

Transferring an existing account with PST file to another computer
62
  Thin Clients  
  Thin Clients Windows 10 63
  Virtual disk, Reboot restore, Returnill. (Windows Steady) 64
  Raid 1-5 & SCSI technology 65
  Network  
  Functioneel netwerkontwerp met firewall, server en clients opstellen en uitwerken

Creating and developing functional network design with firewall, server and clients

66
  Vlan  Osi 67
  IPv4 & IPv6 Manual 68
  Binair 69
  Server 2012-2016, Exchange mailserver 2013-2016  
  Creating room for 1 Server and 2 users (employees, cals) 70
  Installing Server 2016 71
  Raid drivers 72
  Installing Active Directory, DNS and DHCP to Create a Windows Server 2016 Domain Controller 73
  Adding Windows 10 Computers to a Windows Server Domain 74
  Installing Office 2016
( Outlook)
75
   Setup Exchange mailserver 2016
76
  Configuring Outlook 2016 on Server and communicating with 2 users 77
  Maximum mail bijlage  instellen

Set up maximum mail attachment
78
  Enable Multiple RDP Sessions in Windows 2016 79
  Setup Remote Desktop Services.  
Server and Windows 10
80
  Block users from installing or running programs in Windows 10/8/7 81
  Using VNC, Teamviewer 82
  Wakeup On Lan (WOL). Server and domaincomputers. 83
  Router configuration. Port forwarding-triggering 84
  Check whether a wake up lan computer really start, using internet-connected cameras 85
  Bios settings Server, automatic start and shutdown 86
  Automatically creating an image before the server goes down 87
  Mirror, raid 1-5  88
  Raid configuration and Cryptolockers  89
  Basic and dynamic disks 90
  Troubleshooting   
  Netflix won't work
Uitzending gemist, GTST en/of Netflix werkt niet (Silverlight) 
En andere problemen
91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bladwijzers
Weerbaarheid tegen seksuele intimidatie

 

Vista Windows mail naar Windows 10

statistieken op webs