Home

Curriculum

Voortgang 
Hieronder zie je dat je vanaf dag 1 met een behoorlijk tempo aan de gang gaat.
Dag 1 krijg je een technisch goed werkende computer en die ga je geheel inrichten met Windows 7 of 10 professional en andere software.
Je leert ook gelijk wat partities zijn en hoe je na de installatie een image kan maken.
Terwijl  Windows wordt geļnstalleerd en je toch moet wachten, wordt er uitleg gegeven over de onderdelen van het moederbord, IDE, Sata, videokaart, geheugen CPU etc.
Wat doet een router? Hoe die te benaderen en SSID en wachtwoord Wifi instellen.

De 2e dag ga je al een pc geheel uit elkaar halen en weer in elkaar zetten en word je al geacht te weten wat elk onderdeel doet incl. master, slave etc.

En dan weer verder met de routerinstellingen om dan via het MACnr en Ip adres via het netwerk met Wake On Lan (WOL) een computer op te laten starten, zodat we je dan eigenlijk niet meer hoeven te zien omdat je dan thuis kan blijven

Omdat het geen droge theorie is, maar je de hardware ook direct in je handen krijgt, is het allemaal goed te volgen.
De grijs/blauwe onderdelen krijg je al dan al in de eerste 3 dagen en vanaf dag 4 kan je al met de opbouw van je website beginnen, die dan wordt aangepast naargelang je vorderingen.

Progress 
Below you can see that from day 1 you start working at a reasonable pace.
Day 1 you will get a computer that works technically allright and you will fully equip it with Windows 7 or 10 professional and other software.
You will also learn what partitions are and how to create an image after installation.
While Windows is being installed and you still have to wait, explanations are given about the motherbord, IDE, Sata, video card, memory CPU etc.
What does a router do? How to access it and set SSID and password Wifi.

The 2nd day you are going to take a PC completely apart and reassemble it again and you are already supposed to know what each part does including master, slave etc.
And then again with the router settings and then via the MACnr and Ip address via the network with
Wake On Lan (WOL)  a computer to start, so we don't have to see you anymore, because you can stay at home. :-)
And it's not only dry theory, but you also get the hardware directly in your hands, it's all easy to follow.
The grey / blue parts will be handled in the first 3 days and from day 4 you can already start building your website, which will then be adjusted according to your progress.

V 1e week  

 

V Overige reeds behandelde onderdelen

Other parts already treated
 

 

  Comptia A+ & Security  
 
Comptia A+ 901>
 
 
Comptia A+ 902>
 
 
IT Skills >>>>>>> 
 

Comptia Security 501

 
  Comptia Technician  
  Comptia Network  


Comptia A+ & Security.

 

  Assertiviteitscursus vrouwen/meiden in de ICT

Assertiveness course for women/girls in IT
 
 
Weerbaarheid tegen seksuele intimidatie

Viability to sexual harassment
 

 

  Basiskennis &
OS installeren

Basic Knowledge &
OS setup
 
V Bios Basic In en Output System 1
V Boot sequence/opstart volgorde CD/DVD eerst 2
V Windows 10 (7) install  3
V Sata drivers 4
V Drivers zoeken installeren, extraheren 7 zip etc.

Install driver search, extract 7 zip etc.
5
V Administrator inschakelen

Activate administrator
6
V Docunenten op D user

Documents on D user
7
V Documenten op D administrator 8
V I-tunes op D 9
V Overbodige bestanden verwijderen

Removing unnecessary files
10
V  Windows 10 installeren  ( + 5 t/m 10) Schijfindeling, Privacy instellingen

Install Windows 10 (+ 5 to 10) Disk layout, Privacy settings.
11
V Activatie W7 en W10 hashwaarde 12
V Schijfbeheer C verkleinen D maken

Decrease disc management C Reduce D
12A    
V Hyberfil sys (slaapstand verwijderen-delete sleep mode) 12B
V Wachtwoorden verwijderen

Delete passwords

12C

 

     
  Hardware theorie  
V Generaties computers 13
V BIOS en batterij,  geluidskaart, video

BIOS and battery, sound card, video, video
14
V Power supply (voeding) Geluidskabel op DVD

Sound cable on DVD
15
V Harddisk IDE master slave, jumpers 16
V Sata 7200 IDE 5200 t/m 17
V SCSI disks 10k-15k 18
V Moederbord en onderdelen

Motherboard and components
19
Processoren en geheugensoorten.

Processors and memory types.
20
  MS DOS course, batch file programming 21
  BurnInTest 22
     
     
  Elektra  Electricity  
V
 
Verschil Amerikaans en Nederlands elektra systeem

Difference American and Dutch electricity system
23
 V Landenoverzicht en stekkertype

Country overview and plug type
24
  U= i x r 25
 V Aardlekschakelaar, lekstroom, overige aarding.

Groundleakswitch, leakage current, other grounding.
26
 V Van AC naar DC en waarom adapters

English
From AC to DC and why adapters
27
  Noodaggregaat (druppellader & brandstof)

Emergency unit (drip charger & fuel)
28
  Noodstroomvoorziening UPS (bios en save data)

UPS emergency power supply (bios and save data)
29
  Batterijen. Formaten en aanduidingen AA etc.

Batteries. Formats and indications AA etc.
30
     
  Praktijk Practice  
 V Computer geheel demonteren en hermonteren

Disassemble and remount the computer completely
31
  Bios flashen 32
 V Image maken en terugzetten
Create and restore image
33
 V Partioneringsoftware en Klonen 34
 V Processor upgraden (CPU) 35
 V  Harddisk kopieren met image en part. software

Copy harddisks with an image, creating partitions
36
  Harddisk data schredden, erase 37
     
  Data veilig stellen 
Securing data
 
  Steganografie
Voorkomen dat data en/of vertrouwelijke gegevens worden verstopt in een afbeelding en het bedrijf worden uitgesmokkeld

Counteracting the dissemination of data via photos
38
  Data veilig stellen. 
Rechten beheer overnemen


English
Secure data.
Take over right management
38B
  Virtule USB stick 8.1 configureren

Virtual USB flash drive configuration 8.1
39
  GPT disk  bestanden kopieren naar MBR disk / NAS

Copy data from GPT disk toMBR disk/NAS
40
  GPT naar NTFS converteren

Convert GPT ro NTFS
41
  Convert Dynamic Disk to Basic Disk without Data Loss 42
  Harddisk testen, fouten en gewerkte uren.

Harddisk testing, errors and hours worked.
43
     
  Netwerk  Network  
 

 


Van wie is het internet?

ISOC, Infrastructuur

Verrekening, abonnementen FUP

Kabel, koper, glasvezel

From who is the internet?
ISOC, Infrastructure
Settlement, subscriptions FUP
Cable, copper, fibreglass
 
  Router benaderen, instellingen

Router approaching, settings
44
  Manual opzoeken van type en inlog ip achterhalen.

Search manual for type and login ip.
45
  ISDN hernoemen en Wifi beveiligen

Rename ISDN and secure Wifi
46
  Wake on lan. Mac en IP. Magic package Intranet 47
  Functioneel netwerkontwerp met firewall, server en clients opstellen en uitwerken

Creating and developing functional network design with firewall, server and clients

48
  Hubs 49
  Power over LAN 50
  Repeaters 51
  Netwerkprinter installeren en configureren.

Install and configure a network printer.
52
  Cisco 4, Ziggo  53
     
  Netwerkkabel maken en doormeten

Create and testing a network cable.
54
     
  NAS externe harddisk, andere pc in netwerk benaderen
Bestanden delen.

Approaching the external hard disk (NAS) or to a networked PC
Share files.
55
  Raid 1-5 & SCSI technology 56
  Vlan  OSI 57
  IPv6 Manual and test 58
  Binair 59
     
  Thin Clients  
  Thin Clients Windows 7 en 10 60
  Virtual disk, Reboot restore, Returnill, Windows steady 61
  Ubuntu with thin clients (3 users) 62
  Ubuntu with Win7 transformation pack 63
  Ubuntu thin clients 64
   
  Portfolio, website   
  Creating a website in HTML 4 & 5 Portfolio 65
     
  Mail  
  Mail client in Outlook & Thunderbird  66
  Vista Windows Mail to Windows 10 in Thunderbird 67
  Outlook Express mailfolders (XP) to Thunderbird.  68
  Windows mail to Live mail. Vista to Win7 69
  Outlook configuration. PST files  70
     
  Server 2012-2016, Exchange mailserver 2013-2016  
  Licentiebeleid en BSA sancties (WiseMen) 71
  Creating room for 1 Server and 2 users (employees, cals) 72
  Installing Server 2012-2016 72B
  Raid drivers 73
  Installing Active Directory, DNS and DHCP to Create a Windows Server 2012 Domain Controller 74
  Adding Windows 7 Computers to a Windows Server 2012 Domain 75
  Block users from installing or running programs in Windows 10/8/7 75B
  Installing Office 2013-2016
( Outlook)
76
  Setup Exchange mailserver 2013
77
  Setup Exchange mailserver 2016
77B
  Configuring Outlook 2013-2016 on Server and communicating with 2 users 78
  Maximum mail size instellen 78B
  Enable Multiple RDP Sessions in Windows 2012 79
  Setup Remote Desktop Services. Server and Windows 7 80
  Using VNC, Teamviewer 81
  Wakeup On Lan (WOL). Server and domaincomputers. 82
  Router configuration. Port forwarding-triggering 83
  Check whether a wake up lan computer really start, using internet-connected cameras 84
  Bios settings Server, automatic start and shutdown 85
  Automatically creating an image before the server goes down 86
  Mirror, raid 1-5  87
  Raid configuration and Cryptolockers  88
  Basic and dynamic disks 89
     
  Troubleshooting   
  Netflix won't work
Uitzending gemist, GTST en/of Netflix werkt niet (Silverlight) 
En andere problemen
90

 

 

https://www.cheska-ict.nl/who%20am%20i/who_am7.gif


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

server