Home

Opleidingen

Inburgering. Integration English

Met 3 maanden ICT training direct naar MBO-4 of naar werk.

Regie inburgering komt weer bij de gemeente te liggen.

Drie leerroutes met eigen leerdoelen:  

1- De reguliere route (gericht op het behalen
van het inburgeringsexamen)
2- De onderwijsroute (gericht op volgen vervolgonderwijs).
3- De Z-route (gericht op deelname aan maatschappij).


Het traject gaat uit van eerst de taal (1) leren en daarna pas de opleiding (2).
Dat kost tijd en uitkeringen.
En dat kan best wat slimmer en efficiënter dan 3 jaar op de bank liggen met een uitkering zonder zicht op werk.Spreek je Nederlands en kan je dan ook nog Engels lezen, dan zou je de ICT opleiding
(2) kunnen volgen.
In Afrika wordt veel meer Engels gesproken dan men denkt.
Ben je Engelstalig, dan kan je direct beginnen en dat Nederlands later eigen maken.
Werk eerst aan betaald werk.
Die taal kan best iets later als je Engels spreekt.

Met 3 maanden leer je genoeg om door te kunnen stromen naar ICT-MBO-4 of direct naar werk.
Vrouwen blijken daar veel sneller in te zijn. (6-8 weken)
Daar heb je geen enkele vooropleiding voor nodig.
Motivatie en een goed geheugen zijn voldoende.

Het hebben van een eigen website als referentie helpt daar enorm bij.
Leeftijd en ervaring zijn niet zo van belang, zoals Lara (45) dat al bewezen heeft.
Je kan ook een EVC, Ervaringscertificaat Verworven Competenties, aanvragen, en na het volgen van de onderdelen van het curriculum ( de lesstof) is dat over het algemeen MBO-3.
Brochure EVC MBO-3.

Een EVC met een MBO-3 kwalificatie staat gelijk aan een MBO-3 diploma.
Zodat je op zeker naar MBO-4 kan
En dat met studiefinanciering zodat de uitkering kan vervallen.
Als je na dit traject toelaatbaar wordt geacht voor MBO-4 kan je ook werk proberen te krijgen op MBO-3/4 niveau met de presentatie van je website.
Kosten ICT traject Komp u ter hulp en EVC.
Met een EVC-MBO-3 gaan werken in de ICT en dan BBL-MBO-4 volgen, 4 dagen werk en 1 dag school met een salaris, lijkt de aantrekkelijkste route.
Je doet dan 3 jaar werkvaring, op en je hebt dan ook geen studieschuld.
MBO-4 duurt wel 3 jaar en je moet dan examen doen voor Nederlands, Engels, rekenen en ICT.
Dat is voor Engelstaligen geen optie, want het MBO geeft alleen les in het Nederlands.
Terwijl bij Komp u ter hulp de lessen in het Nederlands en het Engels worden gegeven.

Daar komt bij, dat met 3 jaar BOL MBO-4 (5 dagen school met een stage) en het behalen van het diploma, er een studieschuld wordt opgebouwd van 6.353 euro bij maximaal lenen.
Heb je het idee, dat MBO-4, als Engelstalige nieuwkomer, op dat moment iets te hoog gegrepen is, dan kan je ook met een EVC-MBO-3 gaan werken en dan aanvullende certificaten zien te behalen.
Dan doe je meer ervaring op en krijg je ook een hoger salaris.


Combineer de taalinburgering met de ICT opleiding en het hebben van betaald werk.
Mondriaan biedt de taalcursus aan met 2 keer per week 3 uur les in de avonduren.
Als je Engels redelijk verstaat en begrijpend kan lezen, zou je overdag de ICT opleiding kunnen volgen, werk proberen te vinden, en dan ´s avonds de taalcursus volgen.
De insteek is om zo min mogelijk gebruik te laten maken van een uitkering, of andere kosten die ten laste van de belastingbetaler komen.
Dat veroorzaakt nogal wat chagrijn bij de autochtone bevolking.
Een nieuwkomer die in zeer korte tijd aan werk weet te komen in de naar werknemers schreeuwende ICT sector, voorkomt daarmee negatieve reacties.

De oude regeling van DUO is alleen bedoeld voor de inburgering.
Dat kost 10.000 euro.
Voor dat bedrag kan met de nieuwe regeling wel wat meer gedaan worden.
   

Overzicht inburgeringskosten diverse aanbieders

Om een MBO diploma van welk niveau dan ook te kunnen halen moet je wettelijk 2 jaar een MBO opleiding volgen.
Het ministerie wil dat je minimaal  MBO-2 behaald. Maar dat geeft weinig tot geen arbeidsperspectief.
MBO-2 en 3 duren samen 5 jaar. Maar met dit ICT-beheer voortraject van 3 maanden sla je dat over.
Het is nu zelfs zo dat, als je bij Zadkine Rotterdam aangeeft de BBL opleiding bij Komp u ter hulp te volgen, je al in mag stromen in MBO-4,
 
Komp u ter hulp
bespaart je 5 jaar en de belastingbetaler 45.000 euro.

Hoewel ze in dat overzicht inburgeraars zelfs tot MBO-1 veroordelen. Dan duurt het dus 6 jaar te lang.
De gemeente is verantwoordelijk voor de integratie van "nieuwkomers". Asielzoekers/vluchtelingen (statushouders) en werklozen kunnen de gemeente vragen om deze opleiding te betalen.
Zelfredzaamheid met werk heeft immers de voorkeur boven een bijstandsuitkering.
En 5 jaar op school om MBO-2 en 3 te halen, moet je ook niet willen.
Vanaf 18 jaar moet je schoolgeld, boeken, laptop, etc. betalen. 7.000 euro.
En dat kost je nog eens 5 jaar van je leven...
Zelfs als je (nog) niet toelaatbaar bent voor het HBO kan je ook nog een 21plus test afleggen.
Als je dan toelaatbaar bent, kan je deeltijd HBO volgen op kosten van het bedrijf waar je werkt, en heb je ook geen studieschuld.

 
Jalika website
                                       Samira website & heeft betaald werk


Ook kunnen de volgende onderdelen van de Z-route (3) tijdens de ICT opleiding behandeld worden.
Dat is bedoeld voor mensen die moeite hebben om te participeren in de Nederlandse samenleving.
Nu hebben veel autochtonen al problemen met het onderstaande, dus wat verwacht je dan van die nieuwkomers?

1-      Het aanmaken van een mail adres.

2-      Een Digid aanvragen.

3-      Aanmelden bij "mijn overheid" met mailadres en tel. nr.

4-      Zorg en huurtoeslag aanvragen en wijzigingen doorgeven.

5-      Kinderbijslag, kindgebonden budget, kinderopvang.
    School voor kinderen van nieuwkomers.
    Kinderen krijgen in ieder geval een jaar lang intensief Nederlandse les,
    waarna zij doorstromen naar een reguliere groep.

6-      Leergeld, aanvragen computer, fiets, en sportkleding.

7-      Langdurigheidstoeslag.

8-      Energie en besparing. Jaarlijks overstappen.

9-      Huurpuntenstelsel. max. huur. huurverlaging aanvragen.

10-    Schulden, loonbeslag, beslagvrije voet, betalingsregelingen

11-    Spookbewoners, adresonderzoek.

12-    Parkeervergunning, bezoekersvergunning.

13-    Inboedelverzekering, uitvaart- w.a. en overige verzekeringen.

14-    Eigen woning. VVE. Onderhoudsplan, Achterstallig onderhoud.

15-    Vrijstellingen, afvalheffing, Delfland, etc.

16-    Donorregister opt-out systeem,

17  Belasting terugvragen.

18  Antwoorden op overige vragen, hulp bij problemen.

Inburgeren met Lubach en waarom het anders moet.
 

 

Geen video? Klik hier...

Reageren kan hier....


 

AOW bladwijzer

aow tekort