Home

Home Inburgering

Onderwijsroute
Inburgering 2021

De onderwijsroute bestaat uit een voorschakeltraject en/of een opleiding op MBO 2-niveau of hoger.

MBO -2 geeft weinig arbeidperspectief en als je al werk kan vinden, heb je een laag inkomen.


Een inburgeraar heeft binnen de onderwijsroute voldaan aan de inburgeringsplicht wanneer deze een diploma MBO-2 of hoger heeft behaald en heeft voldaan aan het Participatieverklaringstraject.

De onderwijsroute mag langer duren dan drie jaar (hier wordt in wet-en regelgeving rekening mee gehouden).

Het MBO krijgt 7.000 euro budget per jaar per persoon
Een OV jaarkaart (1.200 euro)
Plus de kosten van ministerie, inspectie, etc.
En daarnaast nog de studiefinanciering.
Als je het diploma haalt heb je, met buiten wat je geleend hebt, geen studieschuld.
Een MBO opleiding kost de belastingbetaler 10.000 euro per jaar.
Komp u ter hulp slaat MBO-1, 2 en 3 over en voorkomt demotivatie.
Het traject kost 2.496 euro en een MBO-3 EVC 1.685,- euro.
*
Daarmee mag je gelijk naar MBO-4.
Omdat een EVC MBO-3 gelijk staat aan een MBO-3 diploma zou je ook direct naar werk kunnen en een BBL MBO-4 opleiding volgen.
BBL = 4 dagen werk 1 dag school
Daarmee voorkom je een studieschuld.

* Met de presentatie van je website en een intakegesprek heb je de mogelijkheid om direct door te stromen naar MBO-4 zoals bij Zadkine.
Daar heb je geen EVC voor nodig.
Brochure EVC MBO-3 en brochure EVC MBO-4

Vanaf 18 jaar moet je schoolgeld betalen.
MBO-2 en 3 kost 8.000 euro aan schoolgeld, boeken en overige materialen.

 

Hoogte lumpsum

De lumpsumfinanciering is afhankelijk van twee onderdelen:

  • Het aantal studenten
  • Het aantal behaalde diploma´s

Aantal studenten

De lumpsumfinanciering per onderwijsinstelling wordt berekend aan de hand van het aantal studenten. Zodra je ingeschreven staat als student vanaf 1 oktober is er een berekening gemaakt van de totale financiering. Gemiddeld liggen de bedragen rond de 7.000 euro financiering per student in het mbo.

Plus OV jaarkaart, kosten inspectie, ministerie, plus studiefinanciering.

Vervolg inburgering 2021
Het programma bestaat uit een voorschakeltraject waarbij naast taallessen Nederlands (gericht op B1-of B2-niveau) aandacht is voor andere vakken en vaardigheden, zoals rekenen, Engels, computervaardigheden en competenties die relevant zijn voor instroom opdearbeidsmarkt (oriëntatie op beroepen, assertiviteit en initiatief nemen).

Toegang tot de schakelvoorziening is op het gebied van beheersing van de Nederlandse taal drempelloos (geen minimum taaleis).
De volgende zaken moeten nog worden uitgewerkt:
De leeftijdgrens tot wanneer de onderwijsroute wordt opengesteld.
De positionering van het Entreeonderwijs. (MBO-1)
Vormgeven van schakelvoorziening (bekostigd onderwijs of privaat).

 

 

 

 

**kosten