Home

Opleidingen


Maar weinig MBO's in de randstad hebben een toelatingsbeleid waarbij het mogelijk is om van MBO-1 door te stromen naar niveau 3 of zelfs 4.
Het Techniek College Rotterdam (Albeda, Zadkine) De helden van techniek, biedt soms wel die mogelijkheid.

3 5 jaar overslaan bij Zadkine-AlbedaMet sept van MBO-1 naar 2e klas MBO-3 en direct daaropvolgend in januari van hetzelfde schooljaar naar MBO-4

Brent (16) behaalde in 2016 zijn MBO-1 diploma bij de Pleysiersschool en omdat hij veel verder was met ICT dan menige MBO-3 of 4 leerling, werd er gevraagd om een beoordelingsonderzoek om eventueel hoger in te kunnen stromen. 

Brent meldde zich dan ook bij Zadkine/Albeda met zijn MBO-1 diploma na zijn stage bij ons, en na een toelatingsonderzoek mocht hij in september 2016 naar de 2e klas MBO-3 en met ingang van 9 jan. 2017 zit hij zelfs in MBO-4. Als het even meezit dan doet hij dat schooljaar zelfs zijn MBO-4 examen.

Mbo-instellingen verantwoordelijk voor toelatingsbeleid
In de Wet educatie en beroepsonderwijs staat dat mbo-instellingen zelf verantwoordelijk zijn voor hun toelatingsbeleid. Een mbo-instelling mag je in bijzondere gevallen toelaten tot een beroepsopleiding, ook als je niet voldoet aan de voorwaarden. Dit kan alleen als de mbo-instelling verwacht dat je de opleiding met goed resultaat zal kunnen doorlopen.
Met VMBO naar HBO bleek vroegah ook nog te kunnen.

Instromen in MBO-4 kan dan wel aantrekkelijk lijken maar dan moet je er wel rekening mee houden dat je er 3 tot 4 jaar over zal gaan doen.
Je ambities een tandje lager zetten geeft je meer kans.
Je zou er naar kunnen streven dat ze je in de 2e klas van MBO-3 in laten stromen. Dan heb je na 2 jaar je diploma, en kan je door naar MBO-4.

Als je met MBO-1 in 4 jaar een MBO-4 diploma kan halen heb je niks te klagen. 
Heb je MBO-1 en je bent van mening dat je wel een paar stappen over kan slaan, dan helpt het enorm als je school een aanbeveling (advies) wil afgeven, waaruit blijkt dat je 2e klas MBO-3 of hoger aan zou kunnen. 
Met onze lesstof kan je in ieder geval aangeven, dat je al behoorlijk wat praktijkervaring hebt.  Je krijgt van ons dan ook competentielijsten om dat aan te kunnen tonen. 
Wat ICT niveau betreft zit je dan eigenlijk op MBO-5 niveau
Daarnaast moeten Nederlands, Engels en rekenen ook op orde zijn.
Maar daar hebben ze dan die toelatingsprocedure voor.

Je moet jezelf "in de markt" zetten om te voorkomen dat ze je in een te laag niveau willen laten instromen.
Het verdient dan ook aanbeveling om te zorgen dat je een website en verslagen maakt waaruit duidelijk blijkt wat je kan. Zie de voorbeelden
Je kan dat ook gebruiken om werk te zoeken en dan BBL te volgen. 
4 dagen werk en 1 dag school.