Home

English

 

Opleidingsduur, certificaat, diploma, vrhwe benne beith, baankansen, en kosten

Scholing regelen via het UWV
Heb je een uitkering via het UWV, Wajong, WW of anderszins dan kan je met de juiste argumenten er voor zorgen dat ze je die  (om)scholing niet meer kunnen weigeren.


Wajongers, Cursisten en  Stagiaires hebben allemaal baat bij Komp u ter hulp

Waar ICT-MBO-4 stopt en Komp u ter hulp verder gaat

Komp u ter hulp promoot meer meiden/vrouwen  in de ICT.


Na 3 maanden opleiding kans op een baan 

Je kan dan ook met de dag instromen vanaf 16 jaar.
Heb je geen diploma's, de verkeerde opleiding gekozen, of ben je werkloos, en zie je ICT wel zitten? 
Ook voor mensen die vanwege hun leeftijd bijscholing behoeven c.q boventallig zijn en geoutsourced dienen te worden.
Met de kennis die je opdoet ben je in staat je te profileren boven de gemiddelde werknemer.

Volg het curriculum (lesstof) en in 3-4 maanden zit je op ICT-MBO-3 niveau en kan je doorstromen naar ICT-MBO-4 of goed betaald werk.

Motivatie en doorzettingsvermogen zijn belangrijk.

Je hebt dan wel een ijzersterke presentatie met je eigen website/portfolio, die je ook zelf leert op te bouwen en te onderhouden.

Zie de voorbeelden hieronder.

Mail naar : info@komp-u-ter-hulp.nl

Meer over BBL opleidingen


 

     
Pijlsnel naar ICT-MBO-5 met hulp van hetCompetentie overzichten.

Komp u ter hulp heeft een unieke aanpak en is in staat elke gemotiveerde jongere die een beetje logisch na kan denken op te leiden naar ICT MBO-5 niveau met de te behandelen lesstof.

Wil je liever direct naar werk, dan kan je het beste Comptia A+ volgen, mits je Engels goed tot zeer goed is.UWV scholingstrajecten

Hoewel er door het UWV vaak en baangarantie wordt geist, blijkt het voldoende te zijn als je aan kan tonen dat je een opleiding voor een kansrijk beroep gaat volgen.
Dat is dan ook met ICT beheer het geval
Meer informatie....Competentieoverzichten

 

Meer over de waarde van certificaten.

En het is niet alleen maar ICT

Het verblijf bij Komp u ter hulp is n doorlopende assertiviteitscursus.
Waarmee niet alleen de kennis en de inhoud van de zelf opgebouwde websites (portfolio's) toeneemt, maar ook het zelfvertrouwen en de maatschappelijke weerbaarheid. 
Alles komt aan bod als daar interesse in is.
Loopbaanplanning, huis huren of kopen, met alle daarbij behorende aspecten. 
Financiering, problemen in kaart brengen en oplossen, dossieropbouw en je niet meer de kaas van het brood laten eten.
En ook begeleiding van de maatschappelijke stages van jong tot oud, zorgt voor meer verantwoordelijkheidsgevoel en komt de hulpvaardigheid ten goede. 
We zorgen er voor dat ze weer mee doen, na een (soms) lange periode van sociale armoede en uitsluiting.

Inti  Wajonger 21 jaar

    
Inti is een Wajonger zonder enige schoolkwalificatie.
En was ook be(ver)oordeeld met "geen arbeidsvermogen" dat door interventie van Komp u ter hulp, middels een wijzigingsformulier Wajong en herbeoordeling, werd omgezet in wl arbeidsvermogen.
Hij is na het volgen van het curriculum toegelaten met een EVC en zijn cijferlijst in september 2017 voor BBL-ICT-MBO-4 van het Techniek-College (Zadkine/Albeda) in Rotterdam.

Zie de bevestiging van zijn toelating.

Inmiddels naar de 2e klas (laatste jaar).

Hij heeft een (onbetaalde) BBL baan met een vrijwilligersovereenkomst bij Komp u ter hulp.
En krijgt vanuit de stichting extra begeleiding voor rekenen, maatschappijleer en Nederlands


Brent 16 jaar van speciaal onderwijs, Pleysierschool, in 1 jaar van MBO-1 naar MBO-4
3 5 jaar overslaan bij Zadkine-Albeda


Met sept 2016 van MBO-1 naar 2e klas MBO-3 en direct daaropvolgend in januari 2017 naar MBO-4

De door ons opgeleide vrouwen in ICT zijn onverslaanbaar!

Lara 
Herintreedster met VWO en directiesecretaresse opleiding.

Werkt in ongelooflijk tempo het curriculum af.
Is een ster in documenteren en archiveren.

Heeft na haar opleiding van slechts 8 weken een baan gevonden met een marktconform HBO salaris.

Lara
Samira
Samira-it.nl


Lisa
Lisa_ICT.nl


Lisa heeft MBO 4 verpleegkunde, maar liet zich omscholen naar  ICT beheer
Had na 6 weken opleiding al een betaalde baan en stroomt per 1 sept. door naar deeltijd HBO

JalikaCheska een Phillipijnse (20) die overal buiten viel.
Met 4 maanden effectieve training.

4 jaar MBO overslaan en toelaatbaar voor  HBO Business IT en Management

Toelating, studentnr, rooster en boekenlijst HBO Rotterdam

Heb je een buitenlands diploma?

Vergeet de (s)Nuffic, dat armzalige adviesbureautje. Ga naar de Belgische Naric.

Lees over de 8 maanden strijd tot het hoogste niveau bij het college van beroep voor het hoger onderwijs om de toelaatbaarheid naar het HBO af te dwingen
Zomaar een voorbeeld hoever Komp u ter hulp gaat voor talentvolle gemotiveerde cursisten.

Helen
 (UWV scholingsvoucher)


Was werkloos, ondanks haar  Havo-5 en 8 jaar administratieve werkervaring.
Dat is tegenwoordig een ruim beroep.
Oftewel: veel aanbod voor een beroep dat steeds meer geautomatiseerd wordt.

In 4 maanden om- en bijgeschoold, middels een UWV scholingsvoucher, naar ICT beheer MBO-3-4 niveau 

Heeft zich uitgebreide kennis van IT-beheer eigen gemaakt, en is tevens in staat om administratieve werkzaamheden te verrichten (SAP en BAS)

Ze vond werk
via qiss-it  
En heeft inmiddels de migratie voor de FNV naar Windows 10 afgerond
Werkt momenteel bij een servicedesk waar 26 verschillende bedrijven klant zijn.

Met een vaste aanstelling.

Helen-it.nl

 

Zara

Zara-it.nl

Heeft zich bekwaamd in IT, Video en Graphic Design
Wordt nu begeleid door de gemeente Den Haag met het opzetten van haar eigen videobedrijf
Heeft tijdelijk de beschikking over een eigen fotostudio op de 1e etage van Komp u ter hulp


Martina Wajonger 23 jaar
Comptia A+ certificatie. Mede dankzij Ingrid van Engelshoven wethouder onderwijs Den Haag
Cursisten stagiaires 


2 jaar MBO 3 en 4 overslaan voor ROC Leiden stagiaires


komp vangnet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

helen bladwijzer

 

brent bladwijzer

 

inti

 

zara

vrouwen onverslaanbaar