Les 34

Vul het juiste woord in de tegenwoordige tijd (t.t.) in.

Klik pas op controle wanneer je denkt dat je helemaal klaar bent.

Succes!