LES 37b

Schrijf de juiste persoonsvormen in de witte vakjes.

Gebruik de tegenwoordige tijd.

Klik pas op controle wanneer je denkt dat je helemaal klaar bent.

Succes!

 

branden - ik - je - je? het huis
spellen - ik
- je - je? - hij
spelden - ik
- je - jij? - Piet
missen - ik
- je - jij? - Klara
glijden - ik
- jij - zij? - u
gissen - ik
- jij - jij? - Jelle
melden - ik
- je - je? - men
tasten - ik
- jij - jij? - zij
bloeden - ik
- jij - jij? - hij?
vleien - ik
- jij - jij? - men
vlijen - ik
- jij - jij? - men?
leggen - ik
- je? - wie - u?
liggen -
ik? - u - men? - hij
kennen - ieder
- men? - je - zij
kunnen - men
- u - jij? - men
leiden - je
- wie ? - zij? - u
lijden -
je? - hij? - ik - men
wachten - ik
- je? - wie ? - u?
reizen - Bram
- u - je? - men?
wennen - ieder
- men? - je - zij
wenden - men
- u - jij? - koos
kammen - je
- wie ? - zij? - men
kampen -
je? - hij? - ik - men
lachen - ik
- jij - je? - hij
broeden - de kip
- zij? - zij - wie ?