Bijzondere bijvoeglijk naamwoorden

Soms worden bijvoeglijk naamwoorden sterker gemaakt door er iets voor te zetten.
Maak elk bijvoeglijk naamwoord sterker door er een woord voor te kiezen.

Klik pas op controle wanneer je helemaal klaar bent. Succes!

een stil publiek
een harde wind
een wit gezicht
een nieuwe jas
een snelle koerier
een jong vogeltje
een goed idee
een gele auto
een zwarte pruik
een koude douche
een oud mannetje
een gezonde baby
een klein zaadje
een hoog gebouw
een groot schip
een degelijke fiets
een spannend boek
een hete dag
een scherp mes
een duur apparaat
een vlugge hardloper
een zieke hond
een blauwe lucht
een schoon huis
een heldere lucht
een bruin vermoeden

 

Is jouw score hoger dan 85%, dan beheers je deze stof voldoende. Gefeliciteerd!

Is jouw score lager dan 85%, vraag dan nog eens om hulp bij jouw juf of meester.