Wat is de eerste zin? - Cito 2003

  

In een husselverhaaltje staan de zinnen niet in de goede volgorde.

Ook kan het voorkomen dat er een zin staat, die er helemaal niet in thuishoort.

Het is de bedoeling dat je toch ontdekt met welke zin het verhaaltje eigenlijk hoort te beginnen.