1.1 De d van dialect

Stel, je wilt iets weten over dialecten en je vindt in de encyclopedie deze omschrijvingen. Welke uitspraken horen bij de vijf omschrijvingen?