15.5 Snuffelen bij Koosje

We kijken eens rond bij Koosje. Wat zien we?

Schrijf achter iedere zin het onderwerp:

De schilder heeft de deur geel geverfd.
Het rek met kleding is groen.

Ik vind die rok erg leuk.

Die vrouw wil vast wel iets kopen.

Die jongen zoekt leuke sokken.

Die broek is wel erg lang.

De onderwerpen in deze zes zinnen staan in het enkelvoud.
Maak er meervoud van. De persoonsvorm verandert dan ook in meervoud.
Schrijf achter ieder onderwerp in het meervoud de persoonsvorm in het meervoud:

de deur geel geverfd.
groen.
die rok erg leuk.
vast wel iets kopen.
leuke sokken.
wel erg lang.
Schrijf achter de volgende zinnen ook het onderwerp:
De rekken hangen vol met leuke kleren.

De advertenties in de krant vertellen over Koosje.

De klanten betalen aan de kassa.

De leveranciers kletsen graag even met Koosje.

De snoepjes smaken ook goed bij Koosje.

Jullie komen zeker ook graag in Koosjes winkeltje?

Schrijf de onderwerpen uit deze zes zinnen in het enkelvoud.
De persoonsvorm verandert ook in enkelvoud. Schrijf de persoonsvorm erbij.

vol met leuke kleren.
over Koosje.
aan de kassa.
graag even met Koosje.
ook goed bij Koosje.
zeker ook graag in Koosjes winkeltje?