Ontleden

 

 

- Lijdend Voorwerp -

We kunnen een zin in verschillende stukken knippen.


 

De jager schiet een konijn.

De jager / schiet / een konijn.

 

schiet = persoonsvorm (PV) of gezegde (GEZ)
de jager = onderwerp (O)
 

Wat schiet de jager?
 

Antwoord: een konijn

een konijn = lijdend voorwerp (LV)We kunnen dus de volgende vragen stellen om het lijdend voorwerp te vinden:

 

 

of wie + persoonsvorm of gezegde + onderwerp (een mens)
wat + persoonsvorm of gezegde + onderwerp (een plant, dier of ding)

   

 

Het antwoord op deze vraag is het lijdend voorwerp.
 


Voorbeeld:

 

Piet heeft een tekening gemaakt.

 

heeft = persoonsvorm

heeft gemaakt = werkwoordelijk gezegde

Piet = onderwerp (Wie heeft gemaakt? )

 

Wat heeft Piet gemaakt?

een tekening = lijdend voorwerp

 

of afgekort:

 

heeft = PV

heeft gemaakt = WG
Piet = O

 

een tekening = LV

 

Maak nu oefening 1, 2 en 3

Maak nu oefening 4, 5 en 6