Het naamwoordelijk gezegde deel 2

Lees elke zin aandachtig door. Klik dan het naamwoordelijk gezegde aan.