Het naamwoordelijk gezegde deel 3

Lees elke zin aandachtig door. Klik dan het naamwoordelijk gezegde aan.