Persoonsvorm 5

Kies de juiste persoonsvorm. Je mag ze allemaal slechts één keer gebruiken!

Denk bij iedere zin goed na of het een tegenwoordige tijd of een verleden tijd is.
Klik op het zwarte driehoekje om de mogelijkheden eerst te bekijken.
Klik pas op controle wanneer je helemaal klaar bent. Succes!

Ik een stripboek in de winkel, maar ik het niet.
Ik een glas appelsap in de cafetaria en er een gevulde koek bij.
Mijn moeder en ik naar huis en samen de tas.
Mijn vader zijn jas aan de kapstok en een glas melk.
Wij een euro op straat en een ijsje.
Samen ze door de winkelstraat en ze naar de etalages.
Hij over het schoolplein en zijn fiets aan de hand.
Jullie de benen uit je lijf maar nooit iets.
Zij het erg aardig dat vader de koffers alleen .
De leerlingen wat rond en enkele tijdschriften.

 

Is jouw score hoger dan 85%, ga dan verder met de volgende oefening.

Is jouw score lager dan 85%, bekijk dan de uitleg opnieuw en vraag na bij de juf of meester.