Persoonsvorm 6

Schrijf bij elke zin de juiste persoonsvorm in het witte vakje.

Denk bij iedere zin goed na of deze in de tegenwoordige tijd of de verleden tijd moet komen te staan.
Klik pas op controle wanneer je helemaal klaar bent. Succes!

In de Middeleeuwen er nog wel eens brand uit in een stad. De mensen toen met emmertjes water tussen de gracht en de brandende huizen op en neer. Je in die tijd nog lang de geur van smeulend hout in de stad. Dat een verschrikkelijke stank. Gelukkig men de brandspuit , waardoor er in de steden al veel . Tegenwoordig iedere stad veel aandacht aan brandbeveiliging. Als een gebouw niet meer veilig , men het af. Soms het vuur de weg naar buiten . Vroeger veel huizen van hout. Tegenwoordig men minder brandbare materialen. Sommige mensen een brandalarm , voordat ze slapen. Elke grote stad een brandweerkazerne.

 

Is jouw score hoger dan 85%, dan beheers je de persoonsvorm voldoende. Gefeliciteerd!

Is jouw score lager dan 85%, kijk dan nog eens bij de uitleg of vraag hulp aan jouw juf of meester.