Woordbenoemen

 

 

- Hulpwerkwoorden -

Even vooraf:

 

Voorbeeld:

Piet is gevallen.
Wij hebben gevoetbald.

De werkwoordsvormen
gevallen en gevoetbald noemen we voltooide deelwoorden

van de werkwoorden vallen en voetballen.

De hulpwerkwoorden

 

hebben

zijn

worden

staan bij een voltooid deelwoord

 

 

Soms echter staat een hulpwerkwoord bij een infinitief, dat is het hele werkwoord.

Voorbeeld:
Jan kan fietsen.
kan = hulpwerkwoord

fietsen = infinitief

 

De hulpwerkwoorden

 

zullen

kunnen

mogen

moeten

willen

gaan

blijven

komen

staan bij een infinitief

 

Werkwoorden zoals vallen, voetballen en fietsen zijn zelfstandige werkwoorden.
 

Let op:

Een hulpwerkwoord staat nooit als enige werkwoord in een zin.
 

 

 

Maak nu de oefening:

Groep 7:

Les 1 & 2

Groep 8:

Les 3