Synoniemen 5

Klik op het vraagteken voor het woord dat niet past op de open plek in de zin.

Klik pas op controle wanneer je helemaal klaar bent. Succes!