Tegenstellingen 2

Maak van elke zin een tegengestelde zin. Verander daarvoor de gemarkeerde woorden en schrijf die nieuwe woorden in de witte vakjes. Klik pas op controle wanneer je helemaal klaar bent. Succes!

Van 1940 tot 1945 was er in Nederland oorlog.
Oma was in 1945 een meisje van zes.
In de laatste winter van de oorlog was er weinig voedsel.
Dat was zo in heel Nederland, behalve in het zuiden.
In Zuid-Nederland hadden de Engelsen en de Amerikanen de vijand immers verjaagd.
Voor bijna iedereen was het toen moeilijk om aan voedsel te komen.
Ook voor de kinderen was er veel te weinig eten.
Opa heeft toen als kleine jongen een ernstige ziekte gehad ten gevolge van ondervoeding.
Het avondeten bestond uit maar een paar aardappels.
In de dorpen was de situatie minder ernstig.
Daar had men geluk dat men zelf voedsel kon verbouwen.
Toen in mei 1945 de Duitsers hun nederlaag toegaven, kwam er meer voedsel uit andere landen naar Nederland.

 

Is jouw score hoger dan 85%, dan beheers je dit onderdeel voldoende. Gefeliciteerd!

Is jouw score lager dan 85%, vraag dan uitleg bij de juf of meester.