Woordbenoemen

 

 

- Telwoorden -

Telwoorden hebben iets te maken met getallen en tellen.

 

We kunnen daarbij verschillen maken tussen telwoorden die precies vertellen op welke plek ze in een rij staan (bepaald) en telwoorden die niet precies vertellen op welke plek ze in een rij staan (onbepaald).

 

Bepaalde telwoorden geven ook precies het aantal aan:

een, twee, drie, honderd; of de rangorde: eerste, tweede, vijfde, honderdste.

 

Onbepaalde telwoorden geven niet precies het aantal aan:

veel, weinig, enige; zoveelste, laatste, hoeveelste.

 

 

Leer dit overzichtje goed uit je hoofd.
 

 

/

Bepaald

/

Hoofdtelwoord

een, twee, vier, tien, dertig, zestig, honderd, duizend

  \ Rangtelwoord eerste, tweede, vierde, twintigste, honderdste, duizendste
Telwoorden          
  \ Onbepaald / Hoofdtelwoord veel, weinig, sommige, enige, genoeg, wat, allen, verscheidene
  \ Rangtelwoord zoveelste, laatste, hoeveelste, middelste, onderste, achterste

 

 

Voorbeeld:

drie = bepaald hoofdtelwoord

zesde = bepaald rangtelwoord

enkele = onbepaald hoofdtelwoord

meeste = onbepaald rangtelwoord

 

Maak nu de oefening