Voltooid deelwoord 1

Schrijf het juiste voltooid deelwoord van elke zin in het witte vakje.

Klik eerst op het vraagteken om de infinitief (het hele werkwoord) te zien.
Klik pas op controle wanneer je helemaal klaar bent. Succes!

Drie moeders hebben de kinderen van groep vier .
Een leesmoeder heeft de laatste bladzij uit het boek .
De vader van Eli heeft de tafel .
De voorzitter van de oudervereniging heeft de vergadering .
Ellens moeder heeft juffrouw Ria bij het kleien.
Tante Anke heeft voor thee en melk in de middagpauze.
De vader van Ruud heeft de kinderen bij het oversteken .
Zeven ouders hebben de hal en de gang van de school .
De moeder van Don heeft bij de sportdag de puntentelling .
De juf en de vader van Milat hebben samen de boeken .
De ouders hebben de nieuwe plannen .
Gaby heeft voor het documentatiecentrum .

 

Is jouw score hoger dan 85%, ga dan verder met de volgende oefening.

Is jouw score lager dan 85%, bekijk dan de uitleg opnieuw en vraag na bij de juf of meester.