Uitleg spellingsregels

 

 

 

- Het voltooid deelwoord -

(volt.dw.)

 

Het voltooid deelwoord kan eindigen op -t, -d of -en.
 

Het eindigt altijd op een -t als in de verleden tijd stam + te(n) wordt geschreven.

Denk aan 't kofschip (uitleg verleden tijd).

 

werken

rusten

plakken

 

werk

rust

plak

 

werkte

rustte

plakte

gewerkt

gerust

geplakt

 

Het eindigt op een -d als in de verleden tijd stam + d(en) wordt geschreven.

 

noemen

branden

horen

vertellen

reizen

 

noem

brand

hoor

vertel

reis

 

noemde

brandde

hoorde

vertelde

reisde

genoemd

gebrand

gehoord

verteld

gereisd

 

Het eindigt op -en bij de meeste sterke werkwoorden (onregelmatig) (andere klank).

 

binden

lopen

zwemmen

 

binden

lopen

zwemmen

 

bond

liep

zwom

gebonden

gelopen

gezwommen

 

Maar let hier op!


 

1.

Bij een voltooid deelwoord hoort een hulpwerkwoord (hebben, zijn of worden)
 

 

Hassan heeft hard gewerkt.

Jelle is naar Griekenland gereisd.

Bram wordt dikwijls geplaagd.

 

2.

Een voltooid deelwoord begint dikwijls met ge- (gerust, gevist, gevangen, gebonsd).
 

3.

Een voltooid deelwoord is nooit een persoonsvorm. De persoonsvorm in een zin met een voltooid deelwoord is het hulpwerkwoord.
 

4.

Werkwoorden die beginnen met de voorvoegsels ge-, be-, ver-, er-, her-, ont- krijgen in het voltooid deelwoord geen extra ge-.
 

 

gebruiken

bekomen

verdienen

ervaren

herdenken

ontmoeten

 

Zij heeft gebruikt

Hij heeft bekomen

Zij heeft verdiend

Zij heeft ervaren

Hij heeft herdacht

Hij heeft ontmoet

 

 

 

Oefeningen:

Groep 7:

Les 1