Uitleg over het werkwoordelijk gezegde

Wat is nu een werkwoordelijk gezegde? Allereerst is het belangrijk te weten wat een werkwoord is:

Werkwoorden zijn woorden, die een handeling aangeven, iets wat personen doen

Voorbeeld:

fietsen, denken, schrikken


Werkwoorden zeggen ook wat planten, dieren en dingen doen

Voorbeeld:

bloeien, blaffen, staan

 

Er zijn ook werkwoorden, die een andere functie hebben (hulpwerkwoorden)

Voorbeeld:

zijn, worden, hebben

 

Deze woorden gebruiken we in combinatie met voltooide deelwoorden:
Voorbeeld:

is gekomen, heeft gebracht, werd geslagen

Hoe vinden we nu in een zin het werkwoordelijk gezegde?

Het werkwoordelijk gezegde is het deel van de zin (zinsdeel) dat bestaat uit alle werkwoorden die in de zin staan. Dus de persoonsvorm en alle werkwoorden die daarbij horen.
Anders gezegd: de persoonsvorm en de werkwoorden die daarbij horen vormen samen het werkwoordelijk gezegde in de zin.

Voorbeeld:
Abdul heeft een schrift uit het magazijn gehaald.


In deze zin staan twee werkwoorden: de persoonsvorm
heeft en het voltooid deelwoord gehaald.
Samen zeggen ze wat er gedaan is in de zin:
heeft gehaald. Dit zinsdeel wordt het werkwoordelijk gezegde genoemd.
 

Nog een paar voorbeelden:
Jari zocht in de encyclopedie informatie over schelpen.
Jari heeft in de encyclopedie informatie gezocht over schelpen.
Jari is in de encyclopedie informatie gaan zoeken over schelpen.

 

Maak nu de oefeningen van deel 1. Klik hier !!!