Werkwoorden met 'zich'

Schrijf de extra woorden in de witte vakjes.

Klik pas op controle wanneer je helemaal klaar bent. Succes!

Ik herinner haar humor.
Zij schaamden verschrikkelijk.
Hij vergist uiteraard.
Zij bemoeide er terstond mee.
Wij gedragen niet vervelend.
Jullie kleedden beschaafd.
De hoogleraar stoort aan haar studenten.
De vluchtelingen verstopten in de kelder.
Verspreekt u niet bij dit percentage?
Tijdens de massage bezeerde ik pijnlijk.
Op een stage oefen je in deze materie.
Wij van de vakbond verzetten tegen deze propaganda.
Jij verzorgt nog steeds onvoldoende.
U heeft vanmorgen niet goed aangekleed.
Zij herinneren niets meer van dat voorval.
We voelen vandaag uitstekend.
Ik heb vanmorgen nog uitgebreid gewassen.
Je hebt toch niet weer tegen die tafelpunt gestoten?
Ik vroeg dat al de hele tijd af.
Jullie schamen ook nergens voor, hè?
De oude vrouw ergert aan de vandalen.
Wie bezeert nou aan zo’n laag opstapje?
Wat beweegt die man toch onhandig voort?
Jullie mogen nu lekker gaan ontspannen.

 

Is jouw score hoger dan 85%, dan beheers je deze stof voldoende. Gefeliciteerd!

Is jouw score lager dan 85%, kijk dan nog eens bij de uitleg of vraag hulp aan jouw juf of meester.