Zelfstandig naamwoorden 1

Schrijf de woorden in de witte vakjes. Klik pas op controle wanneer je helemaal klaar bent.

Zoek het zelfstandig naamwoord in de zin en schrijf dit in het vakje achter de zin.
Gebruik hoofdletters bij eigen namen.

 

De bakker bakt een taart.
In de boom zat een zanglijster.
Het huis van mijn oom staat in een mooie straat.
Voor de kerk staat een hoge boom.
Deze rivier loopt naar de Noordzee.
Mijn broer wil een appel.
Onze kip legt elke dag een ei.
De lantaarn voor onze school brandt niet.
Piet ving vorige week een snoek.
Het dier zwom in de gracht.

Jelle zit in de box met zijn blokken te spelen.
In de herfst hebben we altijd kastanjes gezocht.
Deze boer bleek ooit vijftig koeien te bezitten.
In onze tuin bloeiden gladiolen en rozen.
Het voorjaar schijnt wat langer te duren dan vorig jaar.
Ons dorp heeft een kerk met een hoge toren gehad.
Gaan jullie met de bus of met de trein naar de stad?
De juffrouw kwam een mooi verhaal vertellen.
Jan heeft de bok met een touw vastgebonden.
De winter is dit jaar al vroeg ingevallen.

 

Is jouw score hoger dan 85%, ga dan verder met de volgende oefening.

Is jouw score lager dan 85%, bekijk dan de uitleg opnieuw en vraag hulp aan de juf of meester.