Home


Navigatie (onderdelen) van deze site


Zie hier hoe het werkt met het voorbeeld van de lidwoorden


Cito toetsen en overige taallessen
                                                       


Dit soort letters staan al onder of boven de oefeningen, klik erop als je ze nodig denkt te hebben.

Afkortingen
Afkortingen 1
Afkortingen 2

Bijvoeglijke woorden
Bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord
Bijvoeglijk naamwoord, zie ook zelfstandige naamwoorden
Bijvoeglijk naamwoord (stoffelijk)
Bijwoorden

Cito toetsen

Gebiedende wijs

Dictees en lessen
Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7 

Groep 8
Groep 8 extra lessen 1
Groep 8 extra lessen 2
Groep 8 extra lessen 3
Groep 8 extra lessen 4
Groep 8 begrijpend lezen

Groepen taal, bijzondere

Hoeveelheden (bijzondere)

Kruiswoordpuzzels

Leestekens

Lidwoorden   (zie hier de uitleg hoe je daar mee om moet gaan)

Lijdend voorwerp

Meervoud

Meewerkend voorwerp (ontleden)

Naamwoordelijk gezegde 1

Naamwoordelijk gezegde 2, koppelwerkwoorden, zie ook werkwoorden

Naamwoordelijk gezegde 3

Onderwerp

Oude munten

Persoonsvorm

Samenstellingen

Spreekwoorden

Stamwoorden

Stam + t 

Stedenspel

Synoniemen & homoniemen
Synoniemen


Homoniemen

Taalspel     
rebus 1 
    rebus 2     dieren     ei of  ij      c  of  k

Tegenstellingen

Tegenwoordig deelwoord

Telwoorden

Vergrotende trap

Voornaamwoord

Voornaamwoord, aanwijzend en vragend

Voornaamwoord, persoonlijk en bezittelijk 

Voltooid deelwoord

Voegwoorden

Voorzetsels

Woorden met zich

Werkwoordelijk gezegde
Werkwoordelijk gezegde 1
Werkwoordelijk gezegde 2
Werkwoordelijk gezegde 3

Werkwoorden
Werkwoorden 1

Werkwoorden 2, koppelwerkwoorden

Werkwoorden 3, hulpwerkwoorden

Woordenschat
Woordenschat 1

Woordenschat 2

Woordenschat 3

Zelfstandige naamwoorden

Voudtje gevonden? Link werkt niet? 
Mail info@komp-u-ter-hulp.nl

 


De website van PCB de Rank is zodanig aangepast door Komp u ter hulp, dat de taallessen nu ook werken op een pc zonder internet. 
Met dank aan de webmaster Hans Fokker van PCB De Rank in Schoonhoven. 

Verder willen wij 2 medewerksters van Malmberg uitgeverij bedanken en dat zijn;
Natascha Korver projectleidster Taal actief en Crista van der Aa, waarvan wij toestemming hebben gekregen om deze, door ons samengestelde, site licentievrij te mogen gebruiken voor de doelgroep.

De software is van 2003-2004 en heeft geen voortgangsbewaking per leerling.
Voor up to date software, zie de website van Malmberg Taalactief.

Deze site  is freeware voor de doelgroep en mag niet voor commercile doeleinden worden gebruikt.
Non profit organisaties die zich aantoonbaar met taalachterstanden bezighouden kunnen de  site als stand alone bestand aanvragen. Dat werkt dan ook op een pc zonder internetaansluiting.  
Mail: info@komp-u-ter-hulp.nl