Home Een meerderheid van basisscholen geeft leerlingen bewust geen dubbele schooladviezen, zoals havo/vwo, om zich de ouders van het lijf te houden of het gemak voor middelbare scholen te vergroten. Dekker gaat ze nu verplichten om ook twee adviezen te geven.

Dekker heeft scholen al een paar keer gewezen op de het feit dat het voor bepaalde kinderen van belang is dat zij na groep 8 op de basisschool een dubbel schooladvies krijgen, zoals vmbo/havo of havo/vwo. Nu blijkt uit een onderzoek van het ministerie van onderwijs dat dubbele schooladviezen bij slechts een kwart van de schoolbesturen voorkomen.

Sluiproute
Het ministerie onderzocht 35 zogenaamde 'plaatsingswijzers'. Dat zijn richtlijnen waaraan  verschillende schoolbesturen zich in een regio houden. Deze 35 wijzers gelden voor de helft van de scholen voor voortgezet onderwijs. De mogelijkheid dat een leerling een dubbel advies krijgt kwam in slechts negen richtlijnen voor.

Scholen blijken massaal een sluiproute te hebben bedacht tegen de wens van de staatssecretaris en de Kamer om het dubbele schooladvies te behouden. Zo komt in bijna de helft (45%) van de plaatsingswijzers wel een zogenaamd 'dubbel plaatsingsadvies' voor, maar dat is iets anders. Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen daarmee doen wat ze willen. Het heeft geen enkele juridische status en ouders kunnen zich er niet op beroepen.

Staatssecretaris Dekker vroeg waarom scholen het dubbele schooladvies niet geven. De schoolbesturen antwoordden dat zijn vreesden voor zeurende ouders en dat enkele adviezen 'makkelijker' zijn voor scholen voor voortgezet onderwijs. "Het belang van de leerling staat lang niet altijd voorop", zegt hij