Home 


Het aantal leerlingen dat hoger scoorde op de einddtoets is toegenomen in 2016. Een op de drie Friese achtstegroepers presteert beter dan de basisschool adviseerde.

Dit advies dient dan volgens de wet heroverwogen te worden. Dit is volgens het Fries Sociaal Planbureau vaker het geval in Friesland dan in de rest van Nederland. Het herzien van een advies gebeurt landelijk bij een op de vijf gevallen.

Een van de mogelijke verklaringen voor een verandering van schooladvies in deze provincie is dat Friese kinderen vaker duidelijker ondergeadviseerd zijn. Wat betreft bijgestelde adviezen staan de gemeente Harlingen en Schiermonnikoog bovenaan. Hier wordt circa 60 procent van de schooladviezen aan ondergeadviseerde leerlingen herzien, ten voordele van het kind. In de gemeentes Achtkarspelen en Dantumadiel worden de schooladviezen weinig bijgesteld.

De eindtoets van de basisschool, vaak de citotoets, wordt aan het einde van het schooljaar afgenomen. Om leerlingen uit alle sociaal milieus gelijke kansen te geven, pleit de Inspectie van het Onderwijs samen met de Rijksuniversiteit Groningen ervoor om het schooladvies bij beter presterende leerlingen naar boven bij te stellen. Het is namelijk uit onderzoek gebleken dat het sociaal milieu van ouders van invloed in op de schoolloopbaan van kinderen.